Behold pappapermen!

Høyre går til valg på å fjerne fedrekvoten i fødselspermisjonen. En kvote som er viktig for far, viktig for mor, viktig for barnet og viktig for samfunnet. Arbeiderpartiet går til valg på å opprettholde pappapermen, fordi det nytter.

Det er viktig for barnet å få tilknytting til både mor og far fra tidlig alder. Det er viktig for mor å komme seg tilbake i arbeid, og det er viktig for samfunnet at mor kommer seg raskt tilbake i jobb. Etter at fedrekvoten ble økt og fastsatt, tar stadig fler fedre ut pappapermisjon. Når det er så tydelig at tiltak som settes i gang fungerer, hvorfor ønsker da Høyre å endre på dem?

Arbeiderpartiet mener at både mor og far er viktige omsorgsgivere for barnet, derfor er det også så viktig at begge foreldrene får en god tilknytting til barnet fra tidlig alder. Det er også viktig for barnet å få en god tilknytting til begge foreldrene sine. Oppdragerrollen er ikke biologisk forankret i oss. Det er de som er nærmest oss i tidlig alder som blir våre viktigste oppdragere og omsorgsgivere. Mener Høyre at far ikke er like viktig for barnet som mor?

Med en fastsatt fedrekvote er det lettere for far å få permisjon fra sin jobb, og det er lettere for mor å gå tilbake i sin jobb. Med en tredeling av permisjonen vil foreldrene fremdeles få mulighet til å dele den resterende tredjedelen av permisjonen mellom seg, men det er viktig at begge foreldrene får tid til å være hjemme med barnet sitt.

Likestilling handler ikke bare om at kvinner skal ut fra kjøkkenet, det handler også om likestilling i hjemmet. Far skal være en likestilt omsorgsgiver som mor. Det tjener alle på. Å skulle fjerne pappapermisjonen er å ta et skritt tilbake.

Stem på Arbeiderpartiet 9.september for en likestilt familiepolitikk.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti

Vist 62 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Må si jeg ikke er helt enig i dette.. Jeg har aldri igrunn brydd meg mye om politikk, men akkurat ved dette valget føler jeg at det er viktigere enn noen gang. Eksempelvis fordi jeg har blitt mamma, og temaer som permisjon, barnehage og skole nå er uhyre viktig for meg. I fjor så var jeg så heldig at kun far hadde 12 uker med fedrekvote, men likevel måtte jeg ut i arbeid litt etter at min datter hadde blitt 7 mnd. Tidlig nok med å avvikle amming, for det at en har krav på 1 time ammefri fungerer dårlig når reiseveien tur/retur tar en time, og amming opptil en halv time det også.. Og er jo ikke bare 1 gang de spiser :p… Så da måtte jeg avslutte før jeg startet i arbeid – noe som ikke er for det beste for barnet ut i fra råd fra Folkehelseinstituttet (eller hvem det nå er). I år så skal jeg bli mamma igjen, men denne gangen skal pappa ha 14 uker… Der vil si at jeg må ut i jobb når min sønn er 6 mnd og 1 uke. Dette er grisetidlig, og økonomisk sett så er det ikke alle det passer for å være hjemme 1 år med lavere inntekt fra NAV. En fordel jeg har nå, som jeg ikke hadde forrige gang, er opptjent ferie som jeg planlegger å ta rett i etterkant, så permisjonstiden føles litt lenge. Så på dette temaet føler jeg at jeg klart vil stemme Høyre – men så er det ikke alt jeg er enig med høyre i videre heller, så det er vanskelig å bestemme seg! Tenker at alle som ikke har barn egentlig skjønner hva dette med økt fedrekvote innebærer for mor/barn, før de står oppi det selv. Der syns jeg Hareide er et prakteksempel, når det har gått opp noen lysglimt for han etter at han ble pappa :)

Jeg ser poengene dine, og kan godt forstå at det kan være problematisk med ammepermisjon med tanke på lang reisevei. Men her finnes ulike muligheter, eksempelvis pumpe eller morsmelkerstatning slik at barnet får i seg den næringen det trenger også når mor er på jobb. Jeg vet ikke hvordan ammepermisjonen fungerer helt ut, men kan en løsning være å ta denne timen på starten eller slutten av dagen slik at du begynner eller slutter senere?
Du har helt rett i at det er forskjell på teori og praksis, også med barn. Jeg som ikke har barn har ikke vært i denne situasjonen, men jeg håper at det den dagen det skjer er slik at faren til barnet vil ha krav på en del av permisjonen. Det er viktig for både far og barn at de får en relasjon fra barnet er lite.
Man vil aldri finne et parti man er helt enig med i alle saker, men da er det viktig å finne de sakene man selv er mest opptatt av, sette seg litt inn i de grunnleggende forskjellene mellom de ulike partiene, og stemme på det partiet man er mest enig i, og som på best mulig måte svarer på de verdiene man selv stiller seg bak. Jeg anbefaler å sette ned noen punkter man er opptatt av, og prate med politikerne som er ute på stand for å få svar på hva de mener om dine hjertesaker :)

Annonse

Nye bilder