Kongsvinger FRP og flyktninger

Kongsvinger FRP skriver i sitt partiprogram at de ønsker lokale folkeavstemninger i spørsmålet om vi skal ta i mot flere flyktninger. I samme program skriver de at de ikke vil ta i mot flere flyktninger før de vi har tatt i mot er godt integrert.
Jeg er derfor litt i stuss om hva Kongsvinger FRP mener om flyktninger – vil de høre på en folkeavstemning, eller vil de nekte å ta i mot flere uavhengig av resultat fra en evt. folkeavstemning? Og hva er kriteriene for når man er “godt integrert”?

Vist 246 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Nei det er ikke alltid enkelt. Med “godt integrert” menes vel at arbeidsdeltagelsen prosentvis er i nærheten av etnisk norske. Kommunen sitter ikke på Sareptas krukke, og før eller siden må det kuttes ett eller annet sted. Kanskje på tide å fjerne pressestøtten og la pengene gå til integrering.

NAV Kongsvinger klarer per dags dato ikke å bruke opp pengene de får til integreringsarbeidet. Syriafoyktningene vil føre med seg mer tilskudd til kommunene. Med andre ord skal det ikke koste mye å jobbe med integrering.

Ja, det er mulig at Kongsvinger FRP mener at man er “godt integrert” når arbeidsdeltakelsen er lik som etniske nordmenns arbeidsdeltakelse. Da lurer jeg i tilfelle på hvilke tiltak man vil sette i gang for å nå det målet.
Jeg forsto av debatten i Glåmdalen på tirsdag at FRP ikke vil ta i mot noen enda fordi de venter på en utredning om integreringsarbeidet som gjøres i dag, men noen tanker om det vil jeg allikevel tro de har gjort seg ut i fra partiprogrammet deres å dømme i alle fall.

Et asylmottak koster kommunene 50 prosent mer enn det staten dekker i sine tilskuddsordninger. Overføringene til kommunene er tidsbegrenset, og det vet du også. Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter

Kostnadene er høye fordi ikke-vestlige innvandrere har en langt lavere arbeidsdeltakelse enn etnisk norske, og dermed mottar de også offentlige ytelser i en betydelig høyere grad. Dette er dokumentert i for eksempel Brochmannsutvalgets rapport. I tillegg er det stort behov for økte offentlige tjenester.

Annonse

Nye bilder