Viser arkivet for februar, 2016

Svar til Kari Jaquesson

“Om jeg skulle resonnert på samme måte som Christiansen, betyr det da at hun ønsker seg strippeklubb i hjembygden? Eller hater hun menn om hun ikke vil ha det?”

Slik avslutter Kari Jaquesson sitt innlegg diktert til meg, etter at jeg kritiserte hennes måte å møte meningsmotstandere til debatt.

“Å påpeke hva som foregår i et bordell er hverken «seksuell trakassering» eller «hersketeknikk».”, skriver hun. Det er jeg helt enig med henne i – det er ikke noen hersketeknikk å legge fakta på bordet. Det har jeg heller aldri påstått. Det som er herskete og stygt med måten Jaquesson argumenterer, er når hun i en bisetning ber meningsmotstandere om å “suge pikk”. Jaquesson sier i sitt innlegg at hun ikke visste at det var mindreårige tilstede i salen. Rettferdiggjør hun måten å snakke på? Og hva om det hadde vært en mann som snakket på samme måte? Ville hun da ha sett poenget mitt?

“Målet, som i mange fora synes oppnådd, er å «drepe» debatten om det egentlige temaet, nemlig sexindustrien og forslaget om å legalisere sexhandel og åpne bordeller.”, skriver Jaquesson. Vel, jeg mener man dreper debatten når man ikke klarer å møte meningsmotstandere med respekt. Og man trenger ikke å vite alderen på alle i en sal for å klare å holde en saklig og ryddig debatt. Selv i saker som omhandler kjøp og salg av sex.

“Det er forbløffende og avslørende at også en Ap-politiker blir mer sjokkert over ordet pikk enn av forslaget om å åpne bordeller i Norge.” Det burde ikke overraske Jaquesson at også Arbeiderparti-politikere er tilhengere av ytringsfriheten. For det er dét det handler om. Jeg har aldri skrevet at jeg er for bordeller eller sexkjøp, ei heller avkreftet det. Det kommer jeg heller ikke til å gjøre nå, for det var aldri min intensjon da jeg skrev innlegget mitt. Min intensjon var å sette fokus på måten vi møter hverandre i debatt.
Går Jaquesson ut i fra at jeg er mot sexkjøpsloven fordi jeg er uenig med måten hun diskuterer på? Jeg har lest mitt innlegg på nytt gjentatte ganger for å prøve å se hvor jeg skriver om hva jeg mener om sexkjøpsloven, men har ikke klart å finne det. Jeg diskuterer gjerne sexkjøpsloven, for det er en viktig debatt. Det er mange momenter i den debatten det er viktig at vi holder varme. Politiets ressurser, menneskehandel osv. Men det er altså en annen debatt jeg har lagt opp til.

Mot slutten av sitt innlegg spør Jaquesson meg hva jeg er uenig med Ottar i, og hun kritiserer meg for å tillegge Jaquesson følelser. Jeg vil tro hun sikter til bruken av ordet “mannehat”. Jeg har nemlig sagt, og står for, at mye av det Ottar sier og gjør minner mer om mammehat enn kvinnekamp. Minner mer om… Jeg har ikke sagt at det er mannehat. Men når man går til angrep på pornoindustrien og prostitusjon, handler det tilsynelatende kun om å sette fokus på jentene. Sexkjøp og porno er kvinneundertrykkelse. Men hva med guttene som er en del av denne industrien? Mange unge gutter/menn velger av ulike grunner å selge kroppen sin, eller å gå inn i pornoindustrien. Når det er kvinneundertrykkelse når en jente gjør det, er det ikke da også undertrykkelse når en gutt gjør det samme? Eller tvinges til det?
Jeg er klar over at Kvinnegruppa Ottar kjemper for kvinners rettigheter, men når de blankt overser det motsatte kjønn minner det lite om likestillingskamp.

Elisabeth Sidselrud Christiansen
Fylkestingsrepresentant, Hedmark AP

Begynnelsen på slutten?

På Østlendingens nettside kunne man 6.februar lese at Hedmark FPU har fremmet forslag om at staten ikke skal subsidiere slankeoperasjoner fordi “fedme i stor grad er selvforskyldt”. Kari Helne Bekkelund, leder i Hedmark FPU, mener at folk – ikke staten – må ta ansvar for egen helse.

Jeg er helt på linje med Bekkelund når hun sier at folk må ta ansvar for egen helse. Men jeg mener at staten også har ansvar for å legge til rette for at det skal være enkelt å velge sunne alternativer. Jeg tror mer på gulerot enn pisk og mener, til forskjell fra Hedmark FPU, at vi tjener på å “bruke skattepenger” på folks helse.

Men la meg stille noen spørsmål til Hedmark FPU.
Hvis vi legger fedmeforslaget til grunn – hvordan stiller FPU seg eksempelvis til kols-pasienter? Pasienter som, i stor grad, har røkt i en årrekke og nå fått kols som en konsekvens av det. Skal disse betale hele sin behandling selv? Det er jo selvforskyldt, og da bør vel ikke skattebetalerne belastes med konsekvensene av andre folks beslutninger? De kunne jo ha spist et eple istedenfor å tenne den røyken.
Eller om man ikke bruker brodder på isen, faller og brekker benet. Skal man da betale hele regninga på sykehuset selv? Det var jo selvforskyldt – personen kunne ha brukt de to sekundene det tar å sette på seg brodder.

For meg handler det om prinsipper.
Norge er en velferdsstat. Vi jobber og betaler skatt. Det vi får tilbake koster så mye mer enn den skatten vi betaler inn. Vi får gratis skolegang, egenandel hos legen, vi får sykepenger hvis vi blir syke (selv om det er såkalt selvforskyldt sykdom), og vi får en trygg alderdom.

Jeg blir gjerne med på en helsedebatt, men da vil jeg vite hvilke prinsipper vi legger til grunn og diskuterer. Hvis Hedmark FPU mener at prinsippet skal være å betale for selvforskyldt skade, vil det bety slutten på velferdsstaten.

Elisabeth Sidselrud Christiansen
Fylkestingsrepresentant, Hedmark AP

Kvinnekamp eller mannehat?

Etter 8.mars-møtet i Oslo tidligere denne uka har det blitt stor debatt etter at, blant andre, Kari Jaquesson brukte sterke hersketeknikker og stygg ordbruk da det ble debatt rundt parolen som omhandlet sexkjøpsloven. I Dagsnytt 18 “beklager” Jaquesson at hun ba en mindreårig jente om å “suge ti pikk ti ganger om dagen”. “Det er ikke pent språk, men bordeller er heller ikke et pent syn” sier hun.

For meg virker det som at Jaquesson “beklager” fordi det er forventet av henne, samtidig som hun prøver å skjule at hun rettferdiggjør sin måte å snakke til meddebattanter.

Likestilling og kvinnekamp er fortsatt viktig. 8.mars er fremdeles en viktig dag. Både i Norge, men også i resten av verden. Men vi kommer ingen vei hvis vi skal be meningsmotstandere om å “suge pikk”. Hadde Jaquesson forsvart demme typen ordbruk hvis det kom fra en mann? Jeg tror ikke det. Jeg tror både hun og andre ville bedt mannen om å skjerpe seg og opptre saklig, eller forlate møtelokalet. Istedenfor følte jentene som foreslo å bytte ut parolen for sexkjøpsloven seg så krenket og tråkket på, at de ikke fant noen annen løsning enn å gå.

Heldigvis finnes kvinner som Torunn Kanutte Husvik og Amanda Schei. Kvinner som reagerer og sier i fra. Det er ikke greit at Kvinnegruppa Ottar, et mindretall, skal få lov til å sette andre feminister i et dårlig lys. Det er ikke greit at Kvinnegruppa Ottar skal få lov til å kalle seg feminister som driver “kvinnekamp”, for det minner helt ærlig mer om mannehat.

Kjære damer, og menn. La oss debattere sexkjøpsloven, retten til selvbestemt abort, barnebruder og andre viktige likestillingssaker på et saklig nivå. På en måte som viser at vi har respekt for hverandre til tross for at vi har ulike meninger. La oss ikke synke så lavt at vi må bruke hersketeknikker for å få frem poengene våre.

Kvinnekamp handler om likestilling, ikke mannehat. La oss møtes til debatt, men la oss ha respekt for hverandre i debatten.

Elisabeth Sidselrud Christiansen,
Fylkestingsrepresentant, Hedmark AP