Viser arkivet for stikkord aftenposten

Verdighet må bli en del av asyldebatten

Aftenposten gjengir tall som viser at det ikke har kommet så mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge som det har gjort i år noen gang. Også tallet på antall voksne asylsøkere må man tilbake til 2009 for å se et tall som matcher i antall.

Aftenposten kan fortelle oss dette, og minner oss om at det skjer “selv om FrP sitter i regjeringen”.
Jeg skal ikke bruke noe tid på å kommentere det akkurat nå – jeg er mest opptatt av at alle som kommer til Norge og søker asyl bor under verdige forhold mens de lever på vent.

Jeg er opptatt av at det skal være verdige forhold på asylmottakene, og jeg håper kommune-Norge åpner øynene og armene og tar i mot søkere som har fått innvilget oppholdstillatelse.
Jeg håper de enslige mindreårige asylsøkerne får bo under verdige forhold, og jeg håper at kommune og stat kan jobbe sammen for flere fosterhjem til barna som innvilges opphold. Barn trenger et hjem, de trenger kjærlighet og få voksne å forholde seg til. Det er ikke sunt å bo for lenge på institusjon, spesielt ikke når deres liv er på vent så lenge institusjonen er deres hjem.

Jeg håper alle partiene på Stortinget sammen kan jobbe for verdige forhold mens asylsøkerne lever på vent. Jeg håper at enigheten om å ta i mot 8000 syriske flyktninger de neste årene, kombinert med tallene Aftenposten gjengir i dag, vil være med på å bidra til en debatt om et verdig liv, ikke bare om tall og penger. Vi trenger en verdighetsdebatt.