Viser arkivet for stikkord høyre

AML og skremsel

I valgkampen mente Høyre at Arbeiderpartiet drev skremselspropaganda da vi advarte mot at en stemme til de borgerlige var en stemme til en rasering av arbeidsmiljøloven slik vi kjenner den. I dag kommer flertallet på Stortinget til å stemme for store endringer i nettopp denne loven. Endringer som vil føre med seg flere midlertidige kontrakter, mer søndagsjobbing og mer pålagt overtidsarbeid. De stemmer samtidig mot et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø, og pakker det inn med lovnader om at flere vil komme i arbeid.
Behovet for arbeidskraft blir ikke større av å åpne for mer bruk av midlertidige ansettelser! Arbeidslivet blir ikke tryggere og mer forutsigbart av å jobbe på midlertidige kontrakter, og ungdoms fremtid settes på vent fordi de ikke kan svare for en trygg inntekt når de er i banken og spør etter lån.
Jeg håper kommuner og bedrifter rundt om i landet fortsatt tviholder på faste ansettelser fremfor midlertidige kontrakter. Det fortjener norske arbeidstakere! ‪#‎AML‬ ‪#‎forsvarAML‬

Proffboksing og MMA

Den blåblå regjeringa ønsker proffboksing velkommen med åpne armer, og med flertallsvedtaket i Stortinget fikk FrP enda en seier.
Proffboksing – en idrett hvor poenget er å slå motstanderen til han/hun ikke reiser seg igjen. En idrett hvor deltakerne er blottet for beskyttelse.

MMA (Mixed Martial Arts) vil de derimot ikke gjøre lovlig. En idrett som på mange måter kan sammenliknes med proffboksing, bortsett fra at deltakerne slåss i bur og kan bruke alle teknikker. En slags proffboksing fri-stil.

Nå er ikke jeg for verken proffboksing eller MMA, men jeg må innrømme at jeg er spent på hva begrunnelsen er for at regjeringen er for proffboksing men mot MMA. Det er fristende å påstå at det handler om at Cecilia Brekkhus driver med proffboksing, mens vi ikke har noen kjente talenter innen MMA?

Kaosregjeringa

Leger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort, snakke om mulighetene ved et uønsket svangerskap, og å fortelle den gravide hvor langt hun er på vei.
Dette var den første virkelige skivebommen til den blå-blå regjeringa. Hele Norge var i opprør, og 8.marstoget har ikke hatt så stort oppmøte siden 70-tallet som i 2014.
Erna svarte ikke, Siv hadde vi ikke sett siden valgvaka til FrP på valgnatta, og helseminister Bent Høie sto nærmest alene mot røkla og måtte svare for det folk flest var mot; reservasjonsretten.

Arbeidsminister Robert Erikson har over lengre tid nå snakket om sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Flere midlertidige stillinger vil føre til økt motivasjon, økt trygghet, mer fleksibelt for den ansatte, det vil bli lettere å komme inn i arbeidsmarkedet og flere vil få jobb.
Spennende argumentasjon der altså… Hvordan får man flere i arbeid ved å legge til rette for økt bruk av midlertidige stillinger? Behovet for arbeidskraft blir vel ikke større av å la arbeidstakere jobbe på midlertidige kontrakter? Og hvor mye mer fleksibelt og trygt det blir, stiller jeg meg også undrende til. Hvordan skal man få lån til hus og bil om man ikke vet om man har inntekt om en måned eller to så man kan betale ned lånet? Hvordan skal unge arbeidstakere kunne planlegge en fremtid når man ikke vet hvordan økonomien vil se ut i den fremtiden det er snakk om? Og hva er motivasjonen man snakker om? Skal man bli mer motivert til å gjøre en god jobb slik at man har lønn også de neste tre månedene? For meg er det motivasjon i å vite at jeg har en trygg og fast stilling hvor jeg kan utvikle meg som fagperson, men det er mulig at jeg og arbeidsministeren ikke motiveres av de samme faktorene.

Så kom statsbudsjettet. Endelig kommer Siv frem fra gjemmestedet sitt og legger frem et statsbudsjett. Et statsbudsjett som klargjør for oss at det de mente var skremselspropaganda fra venstresiden faktisk var sannheten om Høyre og FrPs politikk. Mer til de som har mye fra før, mindre til de som har lite. Et statsbudsjett som vil øke forskjellene mellom fattig og rik. Et statsbudsjett for lakrispiper, segway og millionærer. Når velgerne flykter fra regjeringspartiene svarer statsministeren med å si at “bare velgerne forstår budsjettet vil de komme tilbake til oss”. Kaller statsministeren sine velgere dumme på en litt hyggelig måte?

Nå er det ikke lenge før Mulla Krekar settes fri. I 2009 sto det øverst på FrPs hundredagersliste at han skulle sendes ut av landet. Dette har tydeligvis blitt feiltolket av undertegnede – mullaen skal ikke ut AV landet, han skal ut PÅ landet! Med meldeplikt hver dag, selvfølgelig. For når Siv Jensen sitter i opposisjon mener både hun og FrP at de ikke er redde for å “i ytterste konsekvens” bryte med menneskerettighetskonvensjonen, men nå som de må være et ansvarlig regjeringsparti må de bare bite i det sure eplet å innse det så mange av oss har skjønt tidligere, at vi faktisk må forholde oss til nasjonale og internasjonale lover og regler. Altså, så lenge Mulla Krekar står i fare for å bli drept hvis han returneres, kan han heller ikke returneres. Da er det i alle fall godt å vite at Per Sandberg “kanskje vet mer” enn Anders Magnus i NRK.

Elisabeth Sidselrud Christiansen,
styremedlem Kongsvinger Arbeiderparti

Hvor skal grensa for reservasjon gå?

Når Høyre og KrF er ute i media og svarer på kritikken mot reservasjonsretten til leger, er deres hovedbudskap oftest at vi som er motstandere av reservasjonsretten “ikke har forstått hva saken dreier seg om”. Jeg mener jeg har forstått det; forslaget som skal ut på høring til kommunene går på fastlegens mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Disse fastlegene skal ha en avtale med sin kommune om å henvise kvinnen som ønsker abort videre til en annen lege innen 24 timer etter legebesøket hos legen med reservasjon mot henvisning.

Alle i Norge har krav på legehjelp. Alle har krav til å bli henvist videre til behandling fra legen. Både til operasjoner, fysioterapi, abort, med mer. Jeg mener at det ikke burde komme som noen overraskelse på leger at de kan få en pasient som ønsker henvisning til abort. En henvisning går under stillingsinstruksen til legen, og man kan per i dag ikke reservere seg mot å gjøre jobben sin.

Les mer…

Nye idéer og bedre løsninger, sa du?

I valgkampen har Høyre snakket om sine “nye idéer og bedre løsninger”. FrP har lovet oss veier frie for bomstasjoner og vin i butikk. Venstre har lovet at de er garantisten for at FrP ikke kommer i regjering. KrF har vært som KrF stort sett er, og lovet oss en ny regjering med større fokus på kristne verdier.

Les mer…

Det er forskjell på debatt og drittslenging

Siden valgnatta på mandag har Siv Jensens tale på valgvaka til FrP blitt diskutert. I tillegg til kjolen hennes, utstrålingen hennes, utseendet hennes, partiet hennes osv. Mitt bidrag til debatten er å minne om at det er forskjell på debatt og drittslenging.

Hvorfor blir kjolevalget, utseendet og utstrålingen til Siv Jensen diskutert?
Ville vi ha diskutert klesvalget til Jens Stoltenberg hvis han valgte å møte valgvaka med olebukse og dressjakke? Ville vi ha diskutert det dersom Audun Lysbakken hadde brukt Palestina-skjerf? Eller hvis Knut Arild Hareide hadde hatt ringer under øynene etter en intens valgkamp med alt for lite søvn?

Les mer…

Gratulerer, Erna - og lykke til!

Det var klart allerede ved prognosene kl 21, mandag 09.09; Høyre vant valget. Gratulerer, Erna og Høyre! Dere er tydelig valgets vinner, og det er på sin plass å gratulere. 18 nye mandater på Stortinget, det er et brakvalg!

Gratulerer også til Miljøpartiet de grønne med 1 mandat på Stortinget! Jeg er spent på å følge partiet de neste 4 åra.

Gratulerer til Arbeiderpartiet! 8 år i Regjering, fortsatt klart størst på Stortinget! Gratulerer spesielt til Hedmark Arbeiderparti som største fylkesparti for Arbeiderpartiet, fortsatt en Arbeiderparti-bastion. Det skulle holde hardt med 12 år i Regjering, og tross skuffelsen må vi allikevel si oss fornøyde med et strålende valgresultat. Vi har vist at vi er trygge å stemme på, vi er fremdeles landets største parti. Det skal vi være fornøyde med selv om folket ønsket en ny politikk de neste 4 åra.

7 nye mandater til Venstre, 18 nye mandater til Høyre, og 12 færre mandater for FrP. Det er klar tale om folkets ønsker for den borgerlige Regjeringa. De ønsker et sterkt Høyre og sentrum, fremfor et sterkt FrP. Jeg må innrømme (ikke overraskende, kanskje) at det er noe jeg er veldig takknemlig for.

Nå blir det spennende å følge forhandlingene, jeg er spent på utfallet! Hvor mange partier går sammen om et regjeringssamarbeid? Hvem blir statsråder? Hvordan blir politikken for de neste 4 åra?

Mye er fortsatt usikkert, men tre ting er sikkert:
1. Erna Solberg er Norges nye statsminister
2. Arbeiderpartiet er fortsatt landets største parti
3. Arbeiderpartiet skal være er tydelig opposisjonsparti

Nå ser jeg frem til valgkampen i 2015 og 2017. Samtidig ser jeg frem til å følge den nye regjeringa de neste 4 åra, det blir 4 spennende år! Jeg håper sentrumspartiene får mye gjennomslag. Det vil nå være det beste for Norge.

Velkommen etter, Høyre!

I dag (30.08.13) kan vi lese blant annet på VG.no at Høyre snur i skolepolitikken etter å ha sett virkningen av masseprivatiseringen av skoler i Sverige. Målet for den svenske skolen var å få bedre resultater, men istedenfor ser vi at svenske elever gjør det dårligere enn før, privatskolene har økt klasseskillet i Sverige, 1 av 4 privatskoler går med underskudd, og skoler har går konkurs, noe som har ført til at svenske elever har stått uten skoletilbud. Arbeiderpartiet har lenge advart mot virkningen av privatskolene, nå kommer Høyre etter. Jeg ønsker dem velkommen!

Les mer…

Fellesskolen fremfor forskjellsskolen

Arbeiderpartiet er opptatt av en offentlig skole for alle. Vi er opptatt av at skolen skal være en felles læringsarena for alle som er i skolepliktig alder, en skole hvor advokatsønnen går på samme skole som sønnen til en uføretrygdet forelder. Det skal ikke koste penger å gå på skolen – den skal være gratis.

Høyre og FrP ønsker å privatisere skolen. Det så vi ved forige Bondevik-regjering da Kristin Clemet var utdanningsminister, og det vil vi se igjen ved en eventuell borgerlig regjering.

Det er stor forskjell på hva en borgerlig regjering og hva en rødgrønn regjering mener er viktig i skolepolitikken. Mens de borgerlige ønsker å gjøre det lettere å starte privatskoler og innføre karakterer fra 5.klasse, ønsker de rødgrønne å ha en offentlig fellesskole, en helddagsskole og leksehjelp hver dag.

De rødgrønne har innført gratis skolebøker på videregående skole, men det er ikke skrevet i stein at skolebøkene skal være gratis for bestandig. I politikken gjelder et vedtak kun frem til et nytt vedtak er fattet. Når de borgrelige ønsker å gi 25 milliarder i skattelette, vil dette gå ut over skole, helsetjenester og veibygging som eksempler.

Arbeiderpartiet mener det er viktigere å satse på helsetjenester, skole, arbeid og samferdsel fremfor å gi mer til de som har mest fra før.

Når de borgerlige ønsker å fjerne eiendomsskatten, betyr dette også 9 milliarder kroner mindre til kommunene. Det betyr at kommunene får dårligere råd til å drive skoler, helsetjenester og arbeidsplasser.

Det har noe å si hvem som vinner valget.
Stem Arbeiderpartiet 9.september.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti

Behold pappapermen!

Høyre går til valg på å fjerne fedrekvoten i fødselspermisjonen. En kvote som er viktig for far, viktig for mor, viktig for barnet og viktig for samfunnet. Arbeiderpartiet går til valg på å opprettholde pappapermen, fordi det nytter.

Det er viktig for barnet å få tilknytting til både mor og far fra tidlig alder. Det er viktig for mor å komme seg tilbake i arbeid, og det er viktig for samfunnet at mor kommer seg raskt tilbake i jobb. Etter at fedrekvoten ble økt og fastsatt, tar stadig fler fedre ut pappapermisjon. Når det er så tydelig at tiltak som settes i gang fungerer, hvorfor ønsker da Høyre å endre på dem?

Arbeiderpartiet mener at både mor og far er viktige omsorgsgivere for barnet, derfor er det også så viktig at begge foreldrene får en god tilknytting til barnet fra tidlig alder. Det er også viktig for barnet å få en god tilknytting til begge foreldrene sine. Oppdragerrollen er ikke biologisk forankret i oss. Det er de som er nærmest oss i tidlig alder som blir våre viktigste oppdragere og omsorgsgivere. Mener Høyre at far ikke er like viktig for barnet som mor?

Med en fastsatt fedrekvote er det lettere for far å få permisjon fra sin jobb, og det er lettere for mor å gå tilbake i sin jobb. Med en tredeling av permisjonen vil foreldrene fremdeles få mulighet til å dele den resterende tredjedelen av permisjonen mellom seg, men det er viktig at begge foreldrene får tid til å være hjemme med barnet sitt.

Likestilling handler ikke bare om at kvinner skal ut fra kjøkkenet, det handler også om likestilling i hjemmet. Far skal være en likestilt omsorgsgiver som mor. Det tjener alle på. Å skulle fjerne pappapermisjonen er å ta et skritt tilbake.

Stem på Arbeiderpartiet 9.september for en likestilt familiepolitikk.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti