Viser arkivet for stikkord kongsvinger

Kongsvinger FRP og flyktninger

Kongsvinger FRP skriver i sitt partiprogram at de ønsker lokale folkeavstemninger i spørsmålet om vi skal ta i mot flere flyktninger. I samme program skriver de at de ikke vil ta i mot flere flyktninger før de vi har tatt i mot er godt integrert.
Jeg er derfor litt i stuss om hva Kongsvinger FRP mener om flyktninger – vil de høre på en folkeavstemning, eller vil de nekte å ta i mot flere uavhengig av resultat fra en evt. folkeavstemning? Og hva er kriteriene for når man er “godt integrert”?

Bolyst i Kongsvinger

Det er bare Grue kommune som har økt mer i pris på SFO-tilbudet enn Kongsvinger de siste 4 årene. De borgerlige partiene har helt tydelig ikke prioritert barn, unge og småbarnsfamilier. I Kongsvinger har dessuten 14-dagersgarantien for barnehageplass forsvunnet med de borgerlige i førersetet.
Skal Kongsvinger være en attraktiv kommune for unge og flytte tilbake til og etablere seg i, må det være tilbud vi kan fristes av. Barnehageplasser, rimelige SFO-priser, jobb og bolig er viktig for unge i etableringsfasen. Kongsvinger Arbeiderparti er opptatt av at Kongsvinger skal være en attraktiv kommune, en kommune hvor folk vil bo. Da må vi ha gode tilbud til befolkningen, og vi må styrke tilbudene vi allerede har – ikke bygge dem ned.