Viser arkivet for stikkord pappaperm

Nye idéer og bedre løsninger, sa du?

I valgkampen har Høyre snakket om sine “nye idéer og bedre løsninger”. FrP har lovet oss veier frie for bomstasjoner og vin i butikk. Venstre har lovet at de er garantisten for at FrP ikke kommer i regjering. KrF har vært som KrF stort sett er, og lovet oss en ny regjering med større fokus på kristne verdier.

Les mer…

Behold pappapermen!

Høyre går til valg på å fjerne fedrekvoten i fødselspermisjonen. En kvote som er viktig for far, viktig for mor, viktig for barnet og viktig for samfunnet. Arbeiderpartiet går til valg på å opprettholde pappapermen, fordi det nytter.

Det er viktig for barnet å få tilknytting til både mor og far fra tidlig alder. Det er viktig for mor å komme seg tilbake i arbeid, og det er viktig for samfunnet at mor kommer seg raskt tilbake i jobb. Etter at fedrekvoten ble økt og fastsatt, tar stadig fler fedre ut pappapermisjon. Når det er så tydelig at tiltak som settes i gang fungerer, hvorfor ønsker da Høyre å endre på dem?

Arbeiderpartiet mener at både mor og far er viktige omsorgsgivere for barnet, derfor er det også så viktig at begge foreldrene får en god tilknytting til barnet fra tidlig alder. Det er også viktig for barnet å få en god tilknytting til begge foreldrene sine. Oppdragerrollen er ikke biologisk forankret i oss. Det er de som er nærmest oss i tidlig alder som blir våre viktigste oppdragere og omsorgsgivere. Mener Høyre at far ikke er like viktig for barnet som mor?

Med en fastsatt fedrekvote er det lettere for far å få permisjon fra sin jobb, og det er lettere for mor å gå tilbake i sin jobb. Med en tredeling av permisjonen vil foreldrene fremdeles få mulighet til å dele den resterende tredjedelen av permisjonen mellom seg, men det er viktig at begge foreldrene får tid til å være hjemme med barnet sitt.

Likestilling handler ikke bare om at kvinner skal ut fra kjøkkenet, det handler også om likestilling i hjemmet. Far skal være en likestilt omsorgsgiver som mor. Det tjener alle på. Å skulle fjerne pappapermisjonen er å ta et skritt tilbake.

Stem på Arbeiderpartiet 9.september for en likestilt familiepolitikk.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti