Viser arkivet for stikkord arbeid

Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet?

Det er valgkamp og alle partier står på stand, deler ut brosjyrer, går husbesøk og driver annet valgkamparbeid for å få mobilisert velgere slik at nettopp deres parti får mulighet til å styre landet videre de neste 4 årene. Jeg skal for fjerde gang på rad stemme på Arbeiderpartiet, fordi jeg mener de rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har gjort en god jobb de siste 8 årene, og fordi jeg mener Arbeiderpartiet har de beste løsningene for å føre Norge videre.

Mine 5 viktigste politiske saker for årets valg er;
1. Velferd
2. Utdanning
3. Arbeid
4. Miljø
5. Bistand

Les mer…

1.mai-tale 2013

Jeg feiret årets 1.mai på Flisa. Jeg ble invitert til å holde hovedtalen, og takker for invitasjonen! For å oppsummere dagen i stikkordsform vil jeg si; engasjement, humørfylt, glede og motivasjon.

For de som ikke var på Flisa, men allikevel er interesserte i å lese talen jeg holdt, legger jeg den ut her.

Les mer…

Se til Sverige?

Det går mot valg, og vi kan se en trend på høyresiden som er skremmende lik den trenden som førte Moderatarna inn i regjering i Sverige. Vi ser et Høyre som kler seg i nye klær og som påberoper seg å være det nye arbeidspartiet.

Det er lenge siden Erna Solberg og Høyre har snakket om skattekutt til de rikeste og privatisering av offentlige velferdsgoder, men tidvis kan vi se tendenser til det. Et godt eksempel er forslaget til Oslo Høyre om 70 % lønn på sykedager. “Arbeidspartiet” Høyre har medlemmer som ønsker å straffe oss som arbeidstakere dersom vi blir syke.

God arbeidspolitikk? Nei!

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal med – også på arbeidsmarkedet. Vi ønsker at alle skal få gå på den skolen som ligger nærmest dem, og vi ønsker at alle skal få de samme mulighetene til å realisere sine ønsker for fremtiden. Vi er opptatt av at alle skal få muligheten til å jobbe, og at alle skal yte etter evne og få etter behov. Blir man syk mener Arbeiderpartiet at man skal få lov til å være syk, uten å bli straffet for det.

Jeg tror ikke Høyre vil bruke tiden frem til 9.september til å snakke om skatteletter og privatisering – bare se til Sverige.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark AP