Viser arkivet for stikkord debatt

Du er for ung til å forstå

Erle Eide Nyhus har vært i media den siste uka etter at hun på Hedmark Arbeiderpartis årsmøte holdt et innlegg fra talerstolen om hvordan Arbeiderpartiets innvandringspolitikk har ført til at hun har meldt seg ut av partiet i protest. Hun er brennende opptatt av innvandringsspørsmålet, og opptatt av at Norge må hjelpe de som trenger hjelp. Erle vil redde verden.

Etter at HA og Østlendingen trykte innlegget hun holdt på årsmøtet, måtte begge avisene se seg nødt til å stenge kommentarfeltene på grunn av mengden med sjikanerende kommentarer. Det er ikke måte på hva man som ung jente får høre når man deltar i en vanskelig debatt. På facebook er det fortsatt mulig å kommentere, og mange drar Erles alder inn i debatten.

Erle er bare 16 år. Hun er ung, naiv og mangler livserfaring. Tenk når Erle må konkurrere på boligmarkedet, da vil hun nok endre mening. Erle får nok høre på de med litt mer livserfaring. Disse meningene vil hun vokse av seg.
Kommentarene om Erles alder lar ikke vente på seg.

Det er mange som er enige med Erle. Og det er mange som er uenige. Begge deler er like lov – heldigvis har vi ytringsfrihet i Norge. Vær gjerne uenig med Erle, men møt da hennes påstander og argumenter med motargumenter. Ikke gå til angrep på henne fordi hun er 16 år. Hersketeknikker hører ikke hjemme i debatter. Hvis hennes alder er det beste motargumentet dere kan finne, da har hun kanskje helt rett?

Jeg fikk til svar da jeg konfronterte en som angrep Erle på grunn av alder, at “alder har alt å si”. Da jeg spurte hvorfor, fikk jeg aldri noe svar. Men jeg utfordrer dere igjen, dere som mener at Erle er for ung til å delta i innvandringsdebatten; hvor gammel må man være for å delta i debatt? Og når er man for gammel? Hvilke debatter kan 16-åringer delta i, og hvor bør 60-åringene utestenges fra å mene noe?

Elisabeth Sidselrud Christiansen
Fylkestingsmedlem, Hedmark AP

Svar til Kari Jaquesson

“Om jeg skulle resonnert på samme måte som Christiansen, betyr det da at hun ønsker seg strippeklubb i hjembygden? Eller hater hun menn om hun ikke vil ha det?”

Slik avslutter Kari Jaquesson sitt innlegg diktert til meg, etter at jeg kritiserte hennes måte å møte meningsmotstandere til debatt.

“Å påpeke hva som foregår i et bordell er hverken «seksuell trakassering» eller «hersketeknikk».”, skriver hun. Det er jeg helt enig med henne i – det er ikke noen hersketeknikk å legge fakta på bordet. Det har jeg heller aldri påstått. Det som er herskete og stygt med måten Jaquesson argumenterer, er når hun i en bisetning ber meningsmotstandere om å “suge pikk”. Jaquesson sier i sitt innlegg at hun ikke visste at det var mindreårige tilstede i salen. Rettferdiggjør hun måten å snakke på? Og hva om det hadde vært en mann som snakket på samme måte? Ville hun da ha sett poenget mitt?

“Målet, som i mange fora synes oppnådd, er å «drepe» debatten om det egentlige temaet, nemlig sexindustrien og forslaget om å legalisere sexhandel og åpne bordeller.”, skriver Jaquesson. Vel, jeg mener man dreper debatten når man ikke klarer å møte meningsmotstandere med respekt. Og man trenger ikke å vite alderen på alle i en sal for å klare å holde en saklig og ryddig debatt. Selv i saker som omhandler kjøp og salg av sex.

“Det er forbløffende og avslørende at også en Ap-politiker blir mer sjokkert over ordet pikk enn av forslaget om å åpne bordeller i Norge.” Det burde ikke overraske Jaquesson at også Arbeiderparti-politikere er tilhengere av ytringsfriheten. For det er dét det handler om. Jeg har aldri skrevet at jeg er for bordeller eller sexkjøp, ei heller avkreftet det. Det kommer jeg heller ikke til å gjøre nå, for det var aldri min intensjon da jeg skrev innlegget mitt. Min intensjon var å sette fokus på måten vi møter hverandre i debatt.
Går Jaquesson ut i fra at jeg er mot sexkjøpsloven fordi jeg er uenig med måten hun diskuterer på? Jeg har lest mitt innlegg på nytt gjentatte ganger for å prøve å se hvor jeg skriver om hva jeg mener om sexkjøpsloven, men har ikke klart å finne det. Jeg diskuterer gjerne sexkjøpsloven, for det er en viktig debatt. Det er mange momenter i den debatten det er viktig at vi holder varme. Politiets ressurser, menneskehandel osv. Men det er altså en annen debatt jeg har lagt opp til.

Mot slutten av sitt innlegg spør Jaquesson meg hva jeg er uenig med Ottar i, og hun kritiserer meg for å tillegge Jaquesson følelser. Jeg vil tro hun sikter til bruken av ordet “mannehat”. Jeg har nemlig sagt, og står for, at mye av det Ottar sier og gjør minner mer om mammehat enn kvinnekamp. Minner mer om… Jeg har ikke sagt at det er mannehat. Men når man går til angrep på pornoindustrien og prostitusjon, handler det tilsynelatende kun om å sette fokus på jentene. Sexkjøp og porno er kvinneundertrykkelse. Men hva med guttene som er en del av denne industrien? Mange unge gutter/menn velger av ulike grunner å selge kroppen sin, eller å gå inn i pornoindustrien. Når det er kvinneundertrykkelse når en jente gjør det, er det ikke da også undertrykkelse når en gutt gjør det samme? Eller tvinges til det?
Jeg er klar over at Kvinnegruppa Ottar kjemper for kvinners rettigheter, men når de blankt overser det motsatte kjønn minner det lite om likestillingskamp.

Elisabeth Sidselrud Christiansen
Fylkestingsrepresentant, Hedmark AP

Verdighet må bli en del av asyldebatten

Aftenposten gjengir tall som viser at det ikke har kommet så mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge som det har gjort i år noen gang. Også tallet på antall voksne asylsøkere må man tilbake til 2009 for å se et tall som matcher i antall.

Aftenposten kan fortelle oss dette, og minner oss om at det skjer “selv om FrP sitter i regjeringen”.
Jeg skal ikke bruke noe tid på å kommentere det akkurat nå – jeg er mest opptatt av at alle som kommer til Norge og søker asyl bor under verdige forhold mens de lever på vent.

Jeg er opptatt av at det skal være verdige forhold på asylmottakene, og jeg håper kommune-Norge åpner øynene og armene og tar i mot søkere som har fått innvilget oppholdstillatelse.
Jeg håper de enslige mindreårige asylsøkerne får bo under verdige forhold, og jeg håper at kommune og stat kan jobbe sammen for flere fosterhjem til barna som innvilges opphold. Barn trenger et hjem, de trenger kjærlighet og få voksne å forholde seg til. Det er ikke sunt å bo for lenge på institusjon, spesielt ikke når deres liv er på vent så lenge institusjonen er deres hjem.

Jeg håper alle partiene på Stortinget sammen kan jobbe for verdige forhold mens asylsøkerne lever på vent. Jeg håper at enigheten om å ta i mot 8000 syriske flyktninger de neste årene, kombinert med tallene Aftenposten gjengir i dag, vil være med på å bidra til en debatt om et verdig liv, ikke bare om tall og penger. Vi trenger en verdighetsdebatt.

Mitt bidrag i debatten på Hedmark APs årsmøte

Kjære årsmøte, ordstyrere og kjære Jonas.

Mitt politiske hjertebarn er barnevernsbarna. Barna som opplever omsorgssvikt av de menneskene som skal være de tryggeste i deres liv. Barna som kommer til Norge uten voksne omsorgspersoner. Barna som har fått et dårligere utgangspunkt i form av fravær av trygge voksenpersoner, en barndom og oppvekst preget av traumatiske opplevelser, og et ønske om å være ønsket.

Enslige mindreårige asylsøkere under 12 år sitter på institusjon og venter først på oppholdstillatelse, deretter på en ny familie. En fosterfamilie. Ikke en familie som erstatter den biologiske familien, men en familie i Norge som representerer trygghet, omsorg, kjærlighet og en ny start i en trygg og stabil base.

For tre uker siden skrev VG Helg en 12siders artikkel om barna som bor på Kirkenær barneverns- og omsorgssenter. Overskriften var “Ville en norsk treåring bli plassert her?” Fokuset var at barna har det godt nok på Furubo, men de venter på en familie. De venter på en ny start i et nytt land. De venter på en fosterfamilie.

Mange fosterbarn sier at det viktigste fosterforeldrene kan gi dem er tid, rom og kjærlighet. Tidsriktig å utvikle seg, rom for følelser og smerteuttrykk, og bunnløs kjærlighet. Arbeiderpartiet har alltid kjempet de svakestes kamp. Nå må vi kjempe barnevernbarnas kamp.

Kjære Jonas, kan du være garantisten for at vi snakker barnevernet og fosterhjemstjenesten opp og ikke ned? Jeg er stolt av å være barnevernpedagog, jeg har verdens kanskje viktigste jobb i å gi barn og unge nye muligheter til utvikling og mestring. Vi må snakke disse barna og ungdommene opp, vi må hjelpe befolkningen å se hvor givende det er å få lov til å følge barn og unges utvikling når de får et godt og trygt utgangspunkt.

Vi kommer ikke lenger med et barn enn vi tør å gå selv, vi i Arbeiderpartiet må tørre å gå hele veien.

Hvor skal grensa for reservasjon gå?

Når Høyre og KrF er ute i media og svarer på kritikken mot reservasjonsretten til leger, er deres hovedbudskap oftest at vi som er motstandere av reservasjonsretten “ikke har forstått hva saken dreier seg om”. Jeg mener jeg har forstått det; forslaget som skal ut på høring til kommunene går på fastlegens mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Disse fastlegene skal ha en avtale med sin kommune om å henvise kvinnen som ønsker abort videre til en annen lege innen 24 timer etter legebesøket hos legen med reservasjon mot henvisning.

Alle i Norge har krav på legehjelp. Alle har krav til å bli henvist videre til behandling fra legen. Både til operasjoner, fysioterapi, abort, med mer. Jeg mener at det ikke burde komme som noen overraskelse på leger at de kan få en pasient som ønsker henvisning til abort. En henvisning går under stillingsinstruksen til legen, og man kan per i dag ikke reservere seg mot å gjøre jobben sin.

Les mer…

Hvor ble det av miljødebatten?

Global oppvarming. Menneskeskapt. Klimakrise. Mer ekstremvær. 2-gradersmålet. Polisen smelter. Havnivået stiger. Klimaflyktninger. Flomvarsel i desember.

Global oppvarming? Menneskeskapt? Er det ikke deilig å slippe snømåking?

Global oppvarming. Tenke nytt. Miljøvennlige tiltak. Alle kan gjøre litt.

Les mer…

Klokt valg av Tjugum

Etter å ha fulgt litt med i debatten som har oppstått rundt Hedmark FpU sitt polygami-forslag, mener jeg at Geir Tjugum gjør et klokt valg når han nå går av som leder i Hedmark FrP.

Les mer…

SMS-debatt

Etter at jeg leste FinnS sitt innlegg i Glåmdalen torsdag 11.juli har jeg fulgt med i SMS-spalten etterpå, og det slår meg hvor mange innlegg jeg tidligere kan ha oversett blant innleggene for og i mot ulv og hundemøkk. I dag er det et nytt eksempel på et innlegg som heller egentlig ikke bør stå ubesvart: “Sekularisme. Mitt verdivalg er at jeg aktivt støtter to organisasjoner. Den ene er SIAN, altså Stopp islamiseringen av Norge. Den andre er Hjelp jødene hjem. Er dette er riktig valg og har jeg noen likesinnede? Floyd.” Vel, Floyd, jeg er ikke enig med deg og synes ikke det er riktig valg.

Les mer…

Svar til FinnS

Dette innlegget et skrevet som et svar til en SMS i Glåmdalen torsdag 11.juli 2013: “Nå er det snart valg, og i store trekk er det vel spørsmål om vi skal stemme rødt eller blått? Ap har som vanlig satt i gang hele sin maskin, og atter en gang forsøker de å skremme folk med de blå. Snart begynner vår statsminister å reise rundt for å danse med gamle tanter, og det er for den gruppen som stemmer på de røde fordi de synes Jens er så søt og sjarmerende. En annen gruppe er de som stemmer på Ap fordi pappa gjorde det. De rød/grønne har denne gangen hatt makten i 8 år, men hva har egentlig skjedd? Ikke mye positivt spør du meg. Jeg skal stemme på Frp eller Høyre, for nå må snart noe skje. Vi må rett og slett løse våre problemer og ikke bare skape nye. Verre enn vi har det kan vi neppe få. FinnS”

Les mer…

Innlegg i økonomiplandebatten

Fylkesordfører, fylkesting

Jeg ønsker først å rose rådet for det gode dokumentet vi skal behandle. Det er tydelig at 220.000-målet ligger til grunn for utarbeidelsen av økonomiplanen, og det er også tydelig at fylkesrådet er opptatt av at Hedmark skal være et attraktivt fylke å besøke, starte bedrifter i, og ikke minst å bosette seg i.

Les mer…