Viser arkivet for stikkord egenandel

God helsepolitikk?

Høyre ønsker å øke egenandelen hos legen med argumentet om at “det skal dempe etterspørselen etter helsetjenester”. Det er deres måte å fjerne ventetid hos legen. Da Siv Jensen ble spurt om forslaget sa hun at dette er “usosialt”. Når selv FrP-lederen mener et forslag er usosialt, da bør det gå opp et varsellys for fler!

Økt egenandel betyr at det blir dyrere å gå til legen. Det betyr at de som ikke har så god råd vil vente lenger med å gå til legen, og de vil være sykere før de får legetime. Vil det ikke være bra å kunne ha råd til å gå til legen før man blir så dårlig at man trenger sykemelding? Det å kunne gå til legen handler ikke bare om å få medisiner fordi man er syk, men også generelle helsesjekker og å få resepter og råd og veiledning for å forebygge dårlig helse.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal ha mulighet til å kunne betale for offentlige velferdsgoder som blant annet helsetjenester. Vi vil ha en gratis tannhelsetjeneste, og vi ønsker å opprettholde egenandelen hos legen slik den er i dag. Vi vil at helsetjenestene fortsatt skal være offentlige. Arbeiderpartiet mener at alle skal ha de samme mulighetene til å ta vare på sin egen helse.

Behovet for helsesjekker vil være det samme uansett hvor mye det koster, det handler bare om hvor lang tid det vil ta før man oppsøker lege hvis egenandelen økes. Jo lenger tid det tar, desto sykere vil man sannsynligvis også være før man oppsøker legen.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sosilal helsepolitikk, og Arbeiderpartiet er garantisten for en fortsatt offentlig helsetjeneste.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti