Viser arkivet for stikkord forebygging

Svar til Adolf om rødgrønne idioter

“Nå må idiotene fra de rødgrønne som styrte med sykehusreformen stilles til ansvar og straffes med lange fengselsstraffer. Tenk på alle de liv som har gått tapt, fordi de trodde at de visste hva som var best. De har lekt nok nå med folks liv og helse. Bur dem inn! Adolf”

De rødgrønne styrte Norge fra 2005 til 2013. I løpet av disse årene har vi satset på helse, noe som har gitt resultater. OECD kan blant annet fortelle oss at dødeligheten ved hjerteinfarkt er nær halvert, og dødeligheten ved hjerneslag er redusert med 20% siden 2005. Det er fordi det er bevilget penger til forsking, utstyr og behandling.

Det er utført 1,7 millioner flere utredninger og behandlinger enn i 2005. Dette betyr ikke at det norske folk er blitt sykere, men at det i dag er kortere ventetid hos legen og til operasjoner. Det er positivt! Folk blir raskere friske, og kommer raskere tilbake i arbeid.

145 kommuner har i dag en frisklivssentral. Dette er viktig forebyggende arbeid, og viktig for folkehelsa. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er forebyggende for en rekke sykdommer og psykiske plager.

Til slutt vil jeg minne Adolf om at det ikke er politikerne på Stortinget eller i kommunene som utfører behandlinger og utredninger, det er det kvalifisert helsepersonell som gjør. Det de folkevalgte gjør, er å bevilge penger til helsesektoren, skolen, veg, kultur og så videre. Det er på ingen måte straffbart å bevilge penger fra Storting til ulike instanser i Norge. Det håper jeg du og, Adolf, er innforstått med.

Elisabeth Dreyer Sidselrud, AP