Viser arkivet for stikkord frihet

Frihet - det e' like før toget skal gå...

… I alle fall hvis høyresida vinner valget.

“Nye idéer, bedre løsninger” sier Høyre. Unge Høyre har satt sammen en liste med 50 nye idéer for et bedre Norge. Unge Høyre ønsker seg blant annet politisk reklame på TV, vin i butikkene, 2-årig videregående utdanning, at vei og bane skal under ett og samme selskap (Vianor ASA), elitestipend fra Lånekassen, fjerning av rasismeparagrafen og et friere Norge som eksempler.

Blir Norge friere av å fjerne rasismeparagrafen?
Blir Norge et friere land av å flytte vinen fra Vinmonopolet til butikken?
Blir Norge friere ved å la Høyre og FrP slippe til i Regjering?
Mitt svar er nei. Norge blir ikke friere av dette.

Les mer…