Viser arkivet for stikkord gjennomføring

Økt gjennomføring i Hedmark

Under fylkestingets juni-møtet la fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang, frem tallene for gjennomføringen i den videregående skolen. Tallene som ble lagt frem, viser at gjennomføringen i Hedmark har gått frem med 0,5 %. Det har ført til at Hedmark ligger på landsgjennomsnittet, samtidig som at Hedmark er det eneste fylket i landet med en fremgang det siste året.

Som fylkesråden påpekte skal man ikke kose seg med andres tilbakegang, men ingenting kan hindre oss i å glede oss over fremgangen i Hedmark.
Vår fremgang viser at de prosjektene vi har satt i gang fungerer. En viktig jobb fremover nå, blir derfor å videreføre disse prosjektene.

Når vi bryter tallene ned på kjønn, ser vi dessuten at vi står overfor en stor utfordring. Mens 76 % av jentene gjennomfører videregående utdanning på normert tid, fullfører kun 61 % av gutta. Det er en utfordring vi må løse. To tiltak jeg ser for meg kan være riktige, er å gjøre teorifagene på yrkesfag mer praksisretta, og å lovfeste retten til lærlingplass.

Les mer…

Innlegg i økonomiplandebatten

Fylkesordfører, fylkesting

Jeg ønsker først å rose rådet for det gode dokumentet vi skal behandle. Det er tydelig at 220.000-målet ligger til grunn for utarbeidelsen av økonomiplanen, og det er også tydelig at fylkesrådet er opptatt av at Hedmark skal være et attraktivt fylke å besøke, starte bedrifter i, og ikke minst å bosette seg i.

Les mer…