Viser arkivet for stikkord glåmdalen

Svar til Adolf om rødgrønne idioter

“Nå må idiotene fra de rødgrønne som styrte med sykehusreformen stilles til ansvar og straffes med lange fengselsstraffer. Tenk på alle de liv som har gått tapt, fordi de trodde at de visste hva som var best. De har lekt nok nå med folks liv og helse. Bur dem inn! Adolf”

De rødgrønne styrte Norge fra 2005 til 2013. I løpet av disse årene har vi satset på helse, noe som har gitt resultater. OECD kan blant annet fortelle oss at dødeligheten ved hjerteinfarkt er nær halvert, og dødeligheten ved hjerneslag er redusert med 20% siden 2005. Det er fordi det er bevilget penger til forsking, utstyr og behandling.

Det er utført 1,7 millioner flere utredninger og behandlinger enn i 2005. Dette betyr ikke at det norske folk er blitt sykere, men at det i dag er kortere ventetid hos legen og til operasjoner. Det er positivt! Folk blir raskere friske, og kommer raskere tilbake i arbeid.

145 kommuner har i dag en frisklivssentral. Dette er viktig forebyggende arbeid, og viktig for folkehelsa. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er forebyggende for en rekke sykdommer og psykiske plager.

Til slutt vil jeg minne Adolf om at det ikke er politikerne på Stortinget eller i kommunene som utfører behandlinger og utredninger, det er det kvalifisert helsepersonell som gjør. Det de folkevalgte gjør, er å bevilge penger til helsesektoren, skolen, veg, kultur og så videre. Det er på ingen måte straffbart å bevilge penger fra Storting til ulike instanser i Norge. Det håper jeg du og, Adolf, er innforstått med.

Elisabeth Dreyer Sidselrud, AP

SMS-debatt

Etter at jeg leste FinnS sitt innlegg i Glåmdalen torsdag 11.juli har jeg fulgt med i SMS-spalten etterpå, og det slår meg hvor mange innlegg jeg tidligere kan ha oversett blant innleggene for og i mot ulv og hundemøkk. I dag er det et nytt eksempel på et innlegg som heller egentlig ikke bør stå ubesvart: “Sekularisme. Mitt verdivalg er at jeg aktivt støtter to organisasjoner. Den ene er SIAN, altså Stopp islamiseringen av Norge. Den andre er Hjelp jødene hjem. Er dette er riktig valg og har jeg noen likesinnede? Floyd.” Vel, Floyd, jeg er ikke enig med deg og synes ikke det er riktig valg.

Les mer…

Svar til FinnS

Dette innlegget et skrevet som et svar til en SMS i Glåmdalen torsdag 11.juli 2013: “Nå er det snart valg, og i store trekk er det vel spørsmål om vi skal stemme rødt eller blått? Ap har som vanlig satt i gang hele sin maskin, og atter en gang forsøker de å skremme folk med de blå. Snart begynner vår statsminister å reise rundt for å danse med gamle tanter, og det er for den gruppen som stemmer på de røde fordi de synes Jens er så søt og sjarmerende. En annen gruppe er de som stemmer på Ap fordi pappa gjorde det. De rød/grønne har denne gangen hatt makten i 8 år, men hva har egentlig skjedd? Ikke mye positivt spør du meg. Jeg skal stemme på Frp eller Høyre, for nå må snart noe skje. Vi må rett og slett løse våre problemer og ikke bare skape nye. Verre enn vi har det kan vi neppe få. FinnS”

Les mer…