Viser arkivet for stikkord helse

Svar til Adolf om rødgrønne idioter

“Nå må idiotene fra de rødgrønne som styrte med sykehusreformen stilles til ansvar og straffes med lange fengselsstraffer. Tenk på alle de liv som har gått tapt, fordi de trodde at de visste hva som var best. De har lekt nok nå med folks liv og helse. Bur dem inn! Adolf”

De rødgrønne styrte Norge fra 2005 til 2013. I løpet av disse årene har vi satset på helse, noe som har gitt resultater. OECD kan blant annet fortelle oss at dødeligheten ved hjerteinfarkt er nær halvert, og dødeligheten ved hjerneslag er redusert med 20% siden 2005. Det er fordi det er bevilget penger til forsking, utstyr og behandling.

Det er utført 1,7 millioner flere utredninger og behandlinger enn i 2005. Dette betyr ikke at det norske folk er blitt sykere, men at det i dag er kortere ventetid hos legen og til operasjoner. Det er positivt! Folk blir raskere friske, og kommer raskere tilbake i arbeid.

145 kommuner har i dag en frisklivssentral. Dette er viktig forebyggende arbeid, og viktig for folkehelsa. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er forebyggende for en rekke sykdommer og psykiske plager.

Til slutt vil jeg minne Adolf om at det ikke er politikerne på Stortinget eller i kommunene som utfører behandlinger og utredninger, det er det kvalifisert helsepersonell som gjør. Det de folkevalgte gjør, er å bevilge penger til helsesektoren, skolen, veg, kultur og så videre. Det er på ingen måte straffbart å bevilge penger fra Storting til ulike instanser i Norge. Det håper jeg du og, Adolf, er innforstått med.

Elisabeth Dreyer Sidselrud, AP

God helsepolitikk?

Høyre ønsker å øke egenandelen hos legen med argumentet om at “det skal dempe etterspørselen etter helsetjenester”. Det er deres måte å fjerne ventetid hos legen. Da Siv Jensen ble spurt om forslaget sa hun at dette er “usosialt”. Når selv FrP-lederen mener et forslag er usosialt, da bør det gå opp et varsellys for fler!

Økt egenandel betyr at det blir dyrere å gå til legen. Det betyr at de som ikke har så god råd vil vente lenger med å gå til legen, og de vil være sykere før de får legetime. Vil det ikke være bra å kunne ha råd til å gå til legen før man blir så dårlig at man trenger sykemelding? Det å kunne gå til legen handler ikke bare om å få medisiner fordi man er syk, men også generelle helsesjekker og å få resepter og råd og veiledning for å forebygge dårlig helse.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal ha mulighet til å kunne betale for offentlige velferdsgoder som blant annet helsetjenester. Vi vil ha en gratis tannhelsetjeneste, og vi ønsker å opprettholde egenandelen hos legen slik den er i dag. Vi vil at helsetjenestene fortsatt skal være offentlige. Arbeiderpartiet mener at alle skal ha de samme mulighetene til å ta vare på sin egen helse.

Behovet for helsesjekker vil være det samme uansett hvor mye det koster, det handler bare om hvor lang tid det vil ta før man oppsøker lege hvis egenandelen økes. Jo lenger tid det tar, desto sykere vil man sannsynligvis også være før man oppsøker legen.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sosilal helsepolitikk, og Arbeiderpartiet er garantisten for en fortsatt offentlig helsetjeneste.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti