Viser arkivet for stikkord leserinnlegg

Hvor skal grensa for reservasjon gå?

Når Høyre og KrF er ute i media og svarer på kritikken mot reservasjonsretten til leger, er deres hovedbudskap oftest at vi som er motstandere av reservasjonsretten “ikke har forstått hva saken dreier seg om”. Jeg mener jeg har forstått det; forslaget som skal ut på høring til kommunene går på fastlegens mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Disse fastlegene skal ha en avtale med sin kommune om å henvise kvinnen som ønsker abort videre til en annen lege innen 24 timer etter legebesøket hos legen med reservasjon mot henvisning.

Alle i Norge har krav på legehjelp. Alle har krav til å bli henvist videre til behandling fra legen. Både til operasjoner, fysioterapi, abort, med mer. Jeg mener at det ikke burde komme som noen overraskelse på leger at de kan få en pasient som ønsker henvisning til abort. En henvisning går under stillingsinstruksen til legen, og man kan per i dag ikke reservere seg mot å gjøre jobben sin.

Les mer…

Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet?

Det er valgkamp og alle partier står på stand, deler ut brosjyrer, går husbesøk og driver annet valgkamparbeid for å få mobilisert velgere slik at nettopp deres parti får mulighet til å styre landet videre de neste 4 årene. Jeg skal for fjerde gang på rad stemme på Arbeiderpartiet, fordi jeg mener de rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har gjort en god jobb de siste 8 årene, og fordi jeg mener Arbeiderpartiet har de beste løsningene for å føre Norge videre.

Mine 5 viktigste politiske saker for årets valg er;
1. Velferd
2. Utdanning
3. Arbeid
4. Miljø
5. Bistand

Les mer…

Fellesskolen fremfor forskjellsskolen

Arbeiderpartiet er opptatt av en offentlig skole for alle. Vi er opptatt av at skolen skal være en felles læringsarena for alle som er i skolepliktig alder, en skole hvor advokatsønnen går på samme skole som sønnen til en uføretrygdet forelder. Det skal ikke koste penger å gå på skolen – den skal være gratis.

Høyre og FrP ønsker å privatisere skolen. Det så vi ved forige Bondevik-regjering da Kristin Clemet var utdanningsminister, og det vil vi se igjen ved en eventuell borgerlig regjering.

Det er stor forskjell på hva en borgerlig regjering og hva en rødgrønn regjering mener er viktig i skolepolitikken. Mens de borgerlige ønsker å gjøre det lettere å starte privatskoler og innføre karakterer fra 5.klasse, ønsker de rødgrønne å ha en offentlig fellesskole, en helddagsskole og leksehjelp hver dag.

De rødgrønne har innført gratis skolebøker på videregående skole, men det er ikke skrevet i stein at skolebøkene skal være gratis for bestandig. I politikken gjelder et vedtak kun frem til et nytt vedtak er fattet. Når de borgrelige ønsker å gi 25 milliarder i skattelette, vil dette gå ut over skole, helsetjenester og veibygging som eksempler.

Arbeiderpartiet mener det er viktigere å satse på helsetjenester, skole, arbeid og samferdsel fremfor å gi mer til de som har mest fra før.

Når de borgerlige ønsker å fjerne eiendomsskatten, betyr dette også 9 milliarder kroner mindre til kommunene. Det betyr at kommunene får dårligere råd til å drive skoler, helsetjenester og arbeidsplasser.

Det har noe å si hvem som vinner valget.
Stem Arbeiderpartiet 9.september.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti

God helsepolitikk?

Høyre ønsker å øke egenandelen hos legen med argumentet om at “det skal dempe etterspørselen etter helsetjenester”. Det er deres måte å fjerne ventetid hos legen. Da Siv Jensen ble spurt om forslaget sa hun at dette er “usosialt”. Når selv FrP-lederen mener et forslag er usosialt, da bør det gå opp et varsellys for fler!

Økt egenandel betyr at det blir dyrere å gå til legen. Det betyr at de som ikke har så god råd vil vente lenger med å gå til legen, og de vil være sykere før de får legetime. Vil det ikke være bra å kunne ha råd til å gå til legen før man blir så dårlig at man trenger sykemelding? Det å kunne gå til legen handler ikke bare om å få medisiner fordi man er syk, men også generelle helsesjekker og å få resepter og råd og veiledning for å forebygge dårlig helse.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal ha mulighet til å kunne betale for offentlige velferdsgoder som blant annet helsetjenester. Vi vil ha en gratis tannhelsetjeneste, og vi ønsker å opprettholde egenandelen hos legen slik den er i dag. Vi vil at helsetjenestene fortsatt skal være offentlige. Arbeiderpartiet mener at alle skal ha de samme mulighetene til å ta vare på sin egen helse.

Behovet for helsesjekker vil være det samme uansett hvor mye det koster, det handler bare om hvor lang tid det vil ta før man oppsøker lege hvis egenandelen økes. Jo lenger tid det tar, desto sykere vil man sannsynligvis også være før man oppsøker legen.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sosilal helsepolitikk, og Arbeiderpartiet er garantisten for en fortsatt offentlig helsetjeneste.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti