Viser arkivet for stikkord norge

FrP, Syria og folkeavstemning

2000 syriske flyktninger i 2015.
3000 syriske flyktninger i 2016.
3000 syriske flyktninger i 2017.

12.000 flyktninger fra Balkan i 1993.

Hvorfor er det forskjell på om mennesker i nød kommer fra Balkan eller Syria? Folk i nød er folk i nød!

FrP hadde muligheten til å være med i Syriaforhandlingene på Stortinget, men de brøt ut av forhandlingene. Etter at flertallet har kommet til enighet har FrP truet med kabinettspørsmål, hatt “hemmelige” krisemøtet, Christian Tybring Gjedde har fått lov til å meddele sine tanker både om hvor mange flyktninger han tror kommer og om statsministerens lederegenskaper. Nå har FrP altså kommet med krav om folkeavstemning.

Jeg mener vi har et ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Syria trenger hjelp. Ergo, vårt ansvar er å hjelpe. At FrP selv gikk ut av forhandlingene og mistet sin mulighet til å forhandle med resten av Stortinget skal ikke måtte gå ut over syriske flyktninger.

Se til Sverige?

Det går mot valg, og vi kan se en trend på høyresiden som er skremmende lik den trenden som førte Moderatarna inn i regjering i Sverige. Vi ser et Høyre som kler seg i nye klær og som påberoper seg å være det nye arbeidspartiet.

Det er lenge siden Erna Solberg og Høyre har snakket om skattekutt til de rikeste og privatisering av offentlige velferdsgoder, men tidvis kan vi se tendenser til det. Et godt eksempel er forslaget til Oslo Høyre om 70 % lønn på sykedager. “Arbeidspartiet” Høyre har medlemmer som ønsker å straffe oss som arbeidstakere dersom vi blir syke.

God arbeidspolitikk? Nei!

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal med – også på arbeidsmarkedet. Vi ønsker at alle skal få gå på den skolen som ligger nærmest dem, og vi ønsker at alle skal få de samme mulighetene til å realisere sine ønsker for fremtiden. Vi er opptatt av at alle skal få muligheten til å jobbe, og at alle skal yte etter evne og få etter behov. Blir man syk mener Arbeiderpartiet at man skal få lov til å være syk, uten å bli straffet for det.

Jeg tror ikke Høyre vil bruke tiden frem til 9.september til å snakke om skatteletter og privatisering – bare se til Sverige.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark AP