Viser arkivet for stikkord politikk

Jeg vil drive politikk for å irritere folk

“Jeg er nesten litt fascinert over at det fortsatt finnes partier i Norge som ser ut til å gjøre alt de kan for å gjøre livet litt ekstra surt for folk”, sa Siv Jensen i dag. Samtidig som hun sa hun var skuffet over Arbeiderpartiet som kun driver “symbolpolitikk”.

To kommentarer til Jensen:
1: Jeg tror ikke noen går inn i politikk basert på et ønske om å gjøre livet surt for folk. Jeg tror alle som går inn i politikken gjør det fordi de er opptatt av å gjøre verden og folka liv bedre – vi er bare uenige i hva som er riktig og best.
2: Symbolpolitikk, virkelig? Jeg bare nevner segway og lakrispiper…

Les mer…

FrP, Syria og folkeavstemning

2000 syriske flyktninger i 2015.
3000 syriske flyktninger i 2016.
3000 syriske flyktninger i 2017.

12.000 flyktninger fra Balkan i 1993.

Hvorfor er det forskjell på om mennesker i nød kommer fra Balkan eller Syria? Folk i nød er folk i nød!

FrP hadde muligheten til å være med i Syriaforhandlingene på Stortinget, men de brøt ut av forhandlingene. Etter at flertallet har kommet til enighet har FrP truet med kabinettspørsmål, hatt “hemmelige” krisemøtet, Christian Tybring Gjedde har fått lov til å meddele sine tanker både om hvor mange flyktninger han tror kommer og om statsministerens lederegenskaper. Nå har FrP altså kommet med krav om folkeavstemning.

Jeg mener vi har et ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Syria trenger hjelp. Ergo, vårt ansvar er å hjelpe. At FrP selv gikk ut av forhandlingene og mistet sin mulighet til å forhandle med resten av Stortinget skal ikke måtte gå ut over syriske flyktninger.

Proffboksing og MMA

Den blåblå regjeringa ønsker proffboksing velkommen med åpne armer, og med flertallsvedtaket i Stortinget fikk FrP enda en seier.
Proffboksing – en idrett hvor poenget er å slå motstanderen til han/hun ikke reiser seg igjen. En idrett hvor deltakerne er blottet for beskyttelse.

MMA (Mixed Martial Arts) vil de derimot ikke gjøre lovlig. En idrett som på mange måter kan sammenliknes med proffboksing, bortsett fra at deltakerne slåss i bur og kan bruke alle teknikker. En slags proffboksing fri-stil.

Nå er ikke jeg for verken proffboksing eller MMA, men jeg må innrømme at jeg er spent på hva begrunnelsen er for at regjeringen er for proffboksing men mot MMA. Det er fristende å påstå at det handler om at Cecilia Brekkhus driver med proffboksing, mens vi ikke har noen kjente talenter innen MMA?

Kaosregjeringa

Leger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort, snakke om mulighetene ved et uønsket svangerskap, og å fortelle den gravide hvor langt hun er på vei.
Dette var den første virkelige skivebommen til den blå-blå regjeringa. Hele Norge var i opprør, og 8.marstoget har ikke hatt så stort oppmøte siden 70-tallet som i 2014.
Erna svarte ikke, Siv hadde vi ikke sett siden valgvaka til FrP på valgnatta, og helseminister Bent Høie sto nærmest alene mot røkla og måtte svare for det folk flest var mot; reservasjonsretten.

Arbeidsminister Robert Erikson har over lengre tid nå snakket om sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Flere midlertidige stillinger vil føre til økt motivasjon, økt trygghet, mer fleksibelt for den ansatte, det vil bli lettere å komme inn i arbeidsmarkedet og flere vil få jobb.
Spennende argumentasjon der altså… Hvordan får man flere i arbeid ved å legge til rette for økt bruk av midlertidige stillinger? Behovet for arbeidskraft blir vel ikke større av å la arbeidstakere jobbe på midlertidige kontrakter? Og hvor mye mer fleksibelt og trygt det blir, stiller jeg meg også undrende til. Hvordan skal man få lån til hus og bil om man ikke vet om man har inntekt om en måned eller to så man kan betale ned lånet? Hvordan skal unge arbeidstakere kunne planlegge en fremtid når man ikke vet hvordan økonomien vil se ut i den fremtiden det er snakk om? Og hva er motivasjonen man snakker om? Skal man bli mer motivert til å gjøre en god jobb slik at man har lønn også de neste tre månedene? For meg er det motivasjon i å vite at jeg har en trygg og fast stilling hvor jeg kan utvikle meg som fagperson, men det er mulig at jeg og arbeidsministeren ikke motiveres av de samme faktorene.

Så kom statsbudsjettet. Endelig kommer Siv frem fra gjemmestedet sitt og legger frem et statsbudsjett. Et statsbudsjett som klargjør for oss at det de mente var skremselspropaganda fra venstresiden faktisk var sannheten om Høyre og FrPs politikk. Mer til de som har mye fra før, mindre til de som har lite. Et statsbudsjett som vil øke forskjellene mellom fattig og rik. Et statsbudsjett for lakrispiper, segway og millionærer. Når velgerne flykter fra regjeringspartiene svarer statsministeren med å si at “bare velgerne forstår budsjettet vil de komme tilbake til oss”. Kaller statsministeren sine velgere dumme på en litt hyggelig måte?

Nå er det ikke lenge før Mulla Krekar settes fri. I 2009 sto det øverst på FrPs hundredagersliste at han skulle sendes ut av landet. Dette har tydeligvis blitt feiltolket av undertegnede – mullaen skal ikke ut AV landet, han skal ut PÅ landet! Med meldeplikt hver dag, selvfølgelig. For når Siv Jensen sitter i opposisjon mener både hun og FrP at de ikke er redde for å “i ytterste konsekvens” bryte med menneskerettighetskonvensjonen, men nå som de må være et ansvarlig regjeringsparti må de bare bite i det sure eplet å innse det så mange av oss har skjønt tidligere, at vi faktisk må forholde oss til nasjonale og internasjonale lover og regler. Altså, så lenge Mulla Krekar står i fare for å bli drept hvis han returneres, kan han heller ikke returneres. Da er det i alle fall godt å vite at Per Sandberg “kanskje vet mer” enn Anders Magnus i NRK.

Elisabeth Sidselrud Christiansen,
styremedlem Kongsvinger Arbeiderparti

Innlegg på fylkestinget

I dag har Hedmark fylkesting besluttet å sende inn et positivt høringssvar på en etablering av Wang toppidrettsgymnas på Hamar. Her er mitt innlegg fra talerstolen.

Fylkesordfører, fylkesting

Vår oppgave som fylkesting er å forvalte pengene vi har på en god måte. Vi skal sørge for at Hedmark fylke er et godt fylke å bo i for alle våre innbyggere. Hvordan vi skal forvalte pengene våre best for å få til dette, er det politisk uenighet om. Uenighet skaper debatt, og debatt mener jeg er bra, for det er med politisk debatt og engasjement vi kommer frem til de beste vedtakene.

Det er tydelig at mange i salen også utenfor Arbeiderpartiet har klare oppfatninger om hva Arbeiderpartiet mener om skolepolitikk. Jeg vet hva Hedmark Arbeiderparti mener om skolepolitikk, jeg; vi er for mangfold! Vi er for at det skal kunne tas realfag på høyt nivå, vi er for etablering av et tilbud innen teknisk allmennfag, vi er for IB-linje på ELVIS, og vi er glade for at elever på grunnskolenivå kan ta videregåendematte i 10. klasse.

Høringssvaret om etablering av Wang er et tema som har skapt debatt både i denne salen og i media. Jeg har selv lenge vært usikker på hvordan jeg skulle stemme i saken.

Det som har vært avgjørende for meg er at Wang er ønsket av Hamar kommune, idretten og ungdommen. Det er også et viktig argument for meg at Wang kan være et supplement til den videregående opplæringen vi har i Hedmark i dag. Et tredje argument er at en etablering av Wang vil være med på å gi Hedmark mye ny kompetanse og arbeidsplasser, noe jeg mener er positivt og bra både for Hamar-regionen og for Hedmark.

Hvor skal grensa for reservasjon gå?

Når Høyre og KrF er ute i media og svarer på kritikken mot reservasjonsretten til leger, er deres hovedbudskap oftest at vi som er motstandere av reservasjonsretten “ikke har forstått hva saken dreier seg om”. Jeg mener jeg har forstått det; forslaget som skal ut på høring til kommunene går på fastlegens mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Disse fastlegene skal ha en avtale med sin kommune om å henvise kvinnen som ønsker abort videre til en annen lege innen 24 timer etter legebesøket hos legen med reservasjon mot henvisning.

Alle i Norge har krav på legehjelp. Alle har krav til å bli henvist videre til behandling fra legen. Både til operasjoner, fysioterapi, abort, med mer. Jeg mener at det ikke burde komme som noen overraskelse på leger at de kan få en pasient som ønsker henvisning til abort. En henvisning går under stillingsinstruksen til legen, og man kan per i dag ikke reservere seg mot å gjøre jobben sin.

Les mer…

Svar til Adolf om rødgrønne idioter

“Nå må idiotene fra de rødgrønne som styrte med sykehusreformen stilles til ansvar og straffes med lange fengselsstraffer. Tenk på alle de liv som har gått tapt, fordi de trodde at de visste hva som var best. De har lekt nok nå med folks liv og helse. Bur dem inn! Adolf”

De rødgrønne styrte Norge fra 2005 til 2013. I løpet av disse årene har vi satset på helse, noe som har gitt resultater. OECD kan blant annet fortelle oss at dødeligheten ved hjerteinfarkt er nær halvert, og dødeligheten ved hjerneslag er redusert med 20% siden 2005. Det er fordi det er bevilget penger til forsking, utstyr og behandling.

Det er utført 1,7 millioner flere utredninger og behandlinger enn i 2005. Dette betyr ikke at det norske folk er blitt sykere, men at det i dag er kortere ventetid hos legen og til operasjoner. Det er positivt! Folk blir raskere friske, og kommer raskere tilbake i arbeid.

145 kommuner har i dag en frisklivssentral. Dette er viktig forebyggende arbeid, og viktig for folkehelsa. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er forebyggende for en rekke sykdommer og psykiske plager.

Til slutt vil jeg minne Adolf om at det ikke er politikerne på Stortinget eller i kommunene som utfører behandlinger og utredninger, det er det kvalifisert helsepersonell som gjør. Det de folkevalgte gjør, er å bevilge penger til helsesektoren, skolen, veg, kultur og så videre. Det er på ingen måte straffbart å bevilge penger fra Storting til ulike instanser i Norge. Det håper jeg du og, Adolf, er innforstått med.

Elisabeth Dreyer Sidselrud, AP

Innlandsoffensiven - et løft for Innlandet

Sist fredag ble Innlandsoffensiven lagt frem. Et dokument som er lagd i samarbeid mellom Hedmark og Oppland Arbeiderparti for å løfte Innlandet. Den inneholder mange spennende muligheter for Innlandet, og det er et dokument som sier noe om hva stortingskandidatene fra Hedmark og Oppland Arbeiderparti vil kjempe for de neste 4 åra.

Les mer…

Fellesskolen fremfor forskjellsskolen

Arbeiderpartiet er opptatt av en offentlig skole for alle. Vi er opptatt av at skolen skal være en felles læringsarena for alle som er i skolepliktig alder, en skole hvor advokatsønnen går på samme skole som sønnen til en uføretrygdet forelder. Det skal ikke koste penger å gå på skolen – den skal være gratis.

Høyre og FrP ønsker å privatisere skolen. Det så vi ved forige Bondevik-regjering da Kristin Clemet var utdanningsminister, og det vil vi se igjen ved en eventuell borgerlig regjering.

Det er stor forskjell på hva en borgerlig regjering og hva en rødgrønn regjering mener er viktig i skolepolitikken. Mens de borgerlige ønsker å gjøre det lettere å starte privatskoler og innføre karakterer fra 5.klasse, ønsker de rødgrønne å ha en offentlig fellesskole, en helddagsskole og leksehjelp hver dag.

De rødgrønne har innført gratis skolebøker på videregående skole, men det er ikke skrevet i stein at skolebøkene skal være gratis for bestandig. I politikken gjelder et vedtak kun frem til et nytt vedtak er fattet. Når de borgrelige ønsker å gi 25 milliarder i skattelette, vil dette gå ut over skole, helsetjenester og veibygging som eksempler.

Arbeiderpartiet mener det er viktigere å satse på helsetjenester, skole, arbeid og samferdsel fremfor å gi mer til de som har mest fra før.

Når de borgerlige ønsker å fjerne eiendomsskatten, betyr dette også 9 milliarder kroner mindre til kommunene. Det betyr at kommunene får dårligere råd til å drive skoler, helsetjenester og arbeidsplasser.

Det har noe å si hvem som vinner valget.
Stem Arbeiderpartiet 9.september.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti

God helsepolitikk?

Høyre ønsker å øke egenandelen hos legen med argumentet om at “det skal dempe etterspørselen etter helsetjenester”. Det er deres måte å fjerne ventetid hos legen. Da Siv Jensen ble spurt om forslaget sa hun at dette er “usosialt”. Når selv FrP-lederen mener et forslag er usosialt, da bør det gå opp et varsellys for fler!

Økt egenandel betyr at det blir dyrere å gå til legen. Det betyr at de som ikke har så god råd vil vente lenger med å gå til legen, og de vil være sykere før de får legetime. Vil det ikke være bra å kunne ha råd til å gå til legen før man blir så dårlig at man trenger sykemelding? Det å kunne gå til legen handler ikke bare om å få medisiner fordi man er syk, men også generelle helsesjekker og å få resepter og råd og veiledning for å forebygge dårlig helse.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal ha mulighet til å kunne betale for offentlige velferdsgoder som blant annet helsetjenester. Vi vil ha en gratis tannhelsetjeneste, og vi ønsker å opprettholde egenandelen hos legen slik den er i dag. Vi vil at helsetjenestene fortsatt skal være offentlige. Arbeiderpartiet mener at alle skal ha de samme mulighetene til å ta vare på sin egen helse.

Behovet for helsesjekker vil være det samme uansett hvor mye det koster, det handler bare om hvor lang tid det vil ta før man oppsøker lege hvis egenandelen økes. Jo lenger tid det tar, desto sykere vil man sannsynligvis også være før man oppsøker legen.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sosilal helsepolitikk, og Arbeiderpartiet er garantisten for en fortsatt offentlig helsetjeneste.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti