Viser arkivet for stikkord polygami

Klokt valg av Tjugum

Etter å ha fulgt litt med i debatten som har oppstått rundt Hedmark FpU sitt polygami-forslag, mener jeg at Geir Tjugum gjør et klokt valg når han nå går av som leder i Hedmark FrP.

Les mer…

Strengt regulert personlig frihet

Hedmark FpU er ute i media med ønske om en lovendring; de ønsker å tillate polygami. Begrunnelsen til styremedlem i Hedmark FpU, Ida Marie Bredvold, er at dette skal “gi enkeltpersoner større frihet til å leve slik de selv vil”. Bredvold understreker også at “denne typen ekteskap skal være strengt regulert”.

Jeg er verken overrasket eller forundret over at Hedmark FpU ønsker å få gjennomslag for kontroversielle saker nå som moderpartiet sitter i Regjering. Det jeg imidlertid stiller meg spørsmål ved er hvordan det vil gi større personlig frihet, når man samtidig regulerer denne friheten med strengere regler enn dagens gjeldende lovverk?

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingsrepresentant, AP