Viser arkivet for stikkord prinsippdebatt

Begynnelsen på slutten?

På Østlendingens nettside kunne man 6.februar lese at Hedmark FPU har fremmet forslag om at staten ikke skal subsidiere slankeoperasjoner fordi “fedme i stor grad er selvforskyldt”. Kari Helne Bekkelund, leder i Hedmark FPU, mener at folk – ikke staten – må ta ansvar for egen helse.

Jeg er helt på linje med Bekkelund når hun sier at folk må ta ansvar for egen helse. Men jeg mener at staten også har ansvar for å legge til rette for at det skal være enkelt å velge sunne alternativer. Jeg tror mer på gulerot enn pisk og mener, til forskjell fra Hedmark FPU, at vi tjener på å “bruke skattepenger” på folks helse.

Men la meg stille noen spørsmål til Hedmark FPU.
Hvis vi legger fedmeforslaget til grunn – hvordan stiller FPU seg eksempelvis til kols-pasienter? Pasienter som, i stor grad, har røkt i en årrekke og nå fått kols som en konsekvens av det. Skal disse betale hele sin behandling selv? Det er jo selvforskyldt, og da bør vel ikke skattebetalerne belastes med konsekvensene av andre folks beslutninger? De kunne jo ha spist et eple istedenfor å tenne den røyken.
Eller om man ikke bruker brodder på isen, faller og brekker benet. Skal man da betale hele regninga på sykehuset selv? Det var jo selvforskyldt – personen kunne ha brukt de to sekundene det tar å sette på seg brodder.

For meg handler det om prinsipper.
Norge er en velferdsstat. Vi jobber og betaler skatt. Det vi får tilbake koster så mye mer enn den skatten vi betaler inn. Vi får gratis skolegang, egenandel hos legen, vi får sykepenger hvis vi blir syke (selv om det er såkalt selvforskyldt sykdom), og vi får en trygg alderdom.

Jeg blir gjerne med på en helsedebatt, men da vil jeg vite hvilke prinsipper vi legger til grunn og diskuterer. Hvis Hedmark FPU mener at prinsippet skal være å betale for selvforskyldt skade, vil det bety slutten på velferdsstaten.

Elisabeth Sidselrud Christiansen
Fylkestingsrepresentant, Hedmark AP