Viser arkivet for stikkord reservasjonsrett

FrP og nynorsk

Hedmark FrP ønsker å fjerne nynorsk gjennom folkeavstemming fordi det er “for vanskelig”. Johan Aas (leder i Hedmark FrP) irriterer seg over byråkratiet som krever at brev på en målform skal besvares med samme målform, og også det nynorske øvingsrommet på Språkrådets nettsider. Han og Hedmark FrP ønsker derfor at vi ved lokalvalget i 2015 samtidig skal ha en folkeavstemming over om vi skal ha to målformer som i dag, eller kun én (bokmål da, selvfølgelig). Johan Aas og Hedmark FrP mener de har funnet deler av løsningen på frafallsproblematikken ved å foreslå å fjerne nynorsken.

Les mer…

Hvor skal grensa for reservasjon gå?

Når Høyre og KrF er ute i media og svarer på kritikken mot reservasjonsretten til leger, er deres hovedbudskap oftest at vi som er motstandere av reservasjonsretten “ikke har forstått hva saken dreier seg om”. Jeg mener jeg har forstått det; forslaget som skal ut på høring til kommunene går på fastlegens mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Disse fastlegene skal ha en avtale med sin kommune om å henvise kvinnen som ønsker abort videre til en annen lege innen 24 timer etter legebesøket hos legen med reservasjon mot henvisning.

Alle i Norge har krav på legehjelp. Alle har krav til å bli henvist videre til behandling fra legen. Både til operasjoner, fysioterapi, abort, med mer. Jeg mener at det ikke burde komme som noen overraskelse på leger at de kan få en pasient som ønsker henvisning til abort. En henvisning går under stillingsinstruksen til legen, og man kan per i dag ikke reservere seg mot å gjøre jobben sin.

Les mer…