Viser arkivet for stikkord skole

Framtidas fagarbeidere, vi trenger dere!

Hedmark fylke er et av de fylkene som kommer dårligst ut i statistikken når vi ser på andelen som gjennomfører et videregående utdanningsløp. I Hedmark kommer Glåmdalsregionen klart dårligst ut. Takket være fylkestingets og fylkesrådets satsing nettopp på denne utfordringen, ser vi at flere elever gjennomfører skolegangen nå enn tidligere. Og i 2014 fikk Hedmark fylkeskommune skoleprisen for det arbeidet som gjøres for å få flere elever gjennom utdanningsløpet.

Gjennom fokus på blant annet klasseledelse, oppfølgingstjenesten, sommerskolen og andre prosjekter ser vi at elever i Hedmark både gjør det bedre resultatmessig, og at flere av de som startet på en videregående utdanning nå også gjennomfører den. Les mer…

Innlegg på fylkestinget

I dag har Hedmark fylkesting besluttet å sende inn et positivt høringssvar på en etablering av Wang toppidrettsgymnas på Hamar. Her er mitt innlegg fra talerstolen.

Fylkesordfører, fylkesting

Vår oppgave som fylkesting er å forvalte pengene vi har på en god måte. Vi skal sørge for at Hedmark fylke er et godt fylke å bo i for alle våre innbyggere. Hvordan vi skal forvalte pengene våre best for å få til dette, er det politisk uenighet om. Uenighet skaper debatt, og debatt mener jeg er bra, for det er med politisk debatt og engasjement vi kommer frem til de beste vedtakene.

Det er tydelig at mange i salen også utenfor Arbeiderpartiet har klare oppfatninger om hva Arbeiderpartiet mener om skolepolitikk. Jeg vet hva Hedmark Arbeiderparti mener om skolepolitikk, jeg; vi er for mangfold! Vi er for at det skal kunne tas realfag på høyt nivå, vi er for etablering av et tilbud innen teknisk allmennfag, vi er for IB-linje på ELVIS, og vi er glade for at elever på grunnskolenivå kan ta videregåendematte i 10. klasse.

Høringssvaret om etablering av Wang er et tema som har skapt debatt både i denne salen og i media. Jeg har selv lenge vært usikker på hvordan jeg skulle stemme i saken.

Det som har vært avgjørende for meg er at Wang er ønsket av Hamar kommune, idretten og ungdommen. Det er også et viktig argument for meg at Wang kan være et supplement til den videregående opplæringen vi har i Hedmark i dag. Et tredje argument er at en etablering av Wang vil være med på å gi Hedmark mye ny kompetanse og arbeidsplasser, noe jeg mener er positivt og bra både for Hamar-regionen og for Hedmark.

Velkommen etter, Høyre!

I dag (30.08.13) kan vi lese blant annet på VG.no at Høyre snur i skolepolitikken etter å ha sett virkningen av masseprivatiseringen av skoler i Sverige. Målet for den svenske skolen var å få bedre resultater, men istedenfor ser vi at svenske elever gjør det dårligere enn før, privatskolene har økt klasseskillet i Sverige, 1 av 4 privatskoler går med underskudd, og skoler har går konkurs, noe som har ført til at svenske elever har stått uten skoletilbud. Arbeiderpartiet har lenge advart mot virkningen av privatskolene, nå kommer Høyre etter. Jeg ønsker dem velkommen!

Les mer…

Innlandsoffensiven - et løft for Innlandet

Sist fredag ble Innlandsoffensiven lagt frem. Et dokument som er lagd i samarbeid mellom Hedmark og Oppland Arbeiderparti for å løfte Innlandet. Den inneholder mange spennende muligheter for Innlandet, og det er et dokument som sier noe om hva stortingskandidatene fra Hedmark og Oppland Arbeiderparti vil kjempe for de neste 4 åra.

Les mer…

Fellesskolen fremfor forskjellsskolen

Arbeiderpartiet er opptatt av en offentlig skole for alle. Vi er opptatt av at skolen skal være en felles læringsarena for alle som er i skolepliktig alder, en skole hvor advokatsønnen går på samme skole som sønnen til en uføretrygdet forelder. Det skal ikke koste penger å gå på skolen – den skal være gratis.

Høyre og FrP ønsker å privatisere skolen. Det så vi ved forige Bondevik-regjering da Kristin Clemet var utdanningsminister, og det vil vi se igjen ved en eventuell borgerlig regjering.

Det er stor forskjell på hva en borgerlig regjering og hva en rødgrønn regjering mener er viktig i skolepolitikken. Mens de borgerlige ønsker å gjøre det lettere å starte privatskoler og innføre karakterer fra 5.klasse, ønsker de rødgrønne å ha en offentlig fellesskole, en helddagsskole og leksehjelp hver dag.

De rødgrønne har innført gratis skolebøker på videregående skole, men det er ikke skrevet i stein at skolebøkene skal være gratis for bestandig. I politikken gjelder et vedtak kun frem til et nytt vedtak er fattet. Når de borgrelige ønsker å gi 25 milliarder i skattelette, vil dette gå ut over skole, helsetjenester og veibygging som eksempler.

Arbeiderpartiet mener det er viktigere å satse på helsetjenester, skole, arbeid og samferdsel fremfor å gi mer til de som har mest fra før.

Når de borgerlige ønsker å fjerne eiendomsskatten, betyr dette også 9 milliarder kroner mindre til kommunene. Det betyr at kommunene får dårligere råd til å drive skoler, helsetjenester og arbeidsplasser.

Det har noe å si hvem som vinner valget.
Stem Arbeiderpartiet 9.september.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti

Innlegg i økonomiplandebatten

Fylkesordfører, fylkesting

Jeg ønsker først å rose rådet for det gode dokumentet vi skal behandle. Det er tydelig at 220.000-målet ligger til grunn for utarbeidelsen av økonomiplanen, og det er også tydelig at fylkesrådet er opptatt av at Hedmark skal være et attraktivt fylke å besøke, starte bedrifter i, og ikke minst å bosette seg i.

Les mer…

1.mai-tale 2013

Jeg feiret årets 1.mai på Flisa. Jeg ble invitert til å holde hovedtalen, og takker for invitasjonen! For å oppsummere dagen i stikkordsform vil jeg si; engasjement, humørfylt, glede og motivasjon.

For de som ikke var på Flisa, men allikevel er interesserte i å lese talen jeg holdt, legger jeg den ut her.

Les mer…