Viser arkivet for stikkord stemmerett

100 år med stemmerett

Onsdag 28.august var jeg blant flere kvinner invitert til Bibliotekets venner i Grue for å si noen ord i anledning stemmerettsjubileet. Her kan du se hva jeg valgte å ha fokus på.

“Arbeidsdeling må skje etter dyktighet og skikkethet, ikke etter kjønn. Viser en kvinne at hun kan styre et samfunn, så la henne gjøre det. Viser en mann at han bare duger til å vaske tallerkener, så la ham da gjøre det arbeid som naturen har bestemt ham til.”
- Platon

Les mer…

... Men hva skal jeg stemme, da?

Mandag 9.september skal alle med stemmerett og som ikke har forhåndsstemt til valgurnene og avlegge sin stemme til det partiet de mener er best rusta til å styre Norge videre de neste 4 årene. Mange har allerede gjort seg opp sin mening, de vet hvem de skal stemme på. Samtidig er det mange som ikke har gjort seg opp noen mening enda, og som ikke vet hvilket parti de skal stemme på.

Mine tips til de av dere som ikke har gjort dere opp en mening enda, er å sette opp en liste med 3 til 5 punkter om det som er viktigst for deg. Ta med deg lista når du er ute og ta den opp når du møter noen som står på stand, spør dem hva deres parti mener om dine hjertesaker. Be politikerne svare for sin egen politikk på disse områdene, og gjør deg opp en mening. Alternativt kan du gå inn på hjemmesidene til de ulike partiene, og finne ut av det der.

For at demokratiet skal fungere er det viktig at du som har stemmerett går til valgurnene 9.september og avgir din stemme.

Du stemmer fordi du bestemmer!
Godt valg.

1.mai-tale 2013

Jeg feiret årets 1.mai på Flisa. Jeg ble invitert til å holde hovedtalen, og takker for invitasjonen! For å oppsummere dagen i stikkordsform vil jeg si; engasjement, humørfylt, glede og motivasjon.

For de som ikke var på Flisa, men allikevel er interesserte i å lese talen jeg holdt, legger jeg den ut her.

Les mer…