Viser arkivet for stikkord utdanning

Framtidas fagarbeidere, vi trenger dere!

Hedmark fylke er et av de fylkene som kommer dårligst ut i statistikken når vi ser på andelen som gjennomfører et videregående utdanningsløp. I Hedmark kommer Glåmdalsregionen klart dårligst ut. Takket være fylkestingets og fylkesrådets satsing nettopp på denne utfordringen, ser vi at flere elever gjennomfører skolegangen nå enn tidligere. Og i 2014 fikk Hedmark fylkeskommune skoleprisen for det arbeidet som gjøres for å få flere elever gjennom utdanningsløpet.

Gjennom fokus på blant annet klasseledelse, oppfølgingstjenesten, sommerskolen og andre prosjekter ser vi at elever i Hedmark både gjør det bedre resultatmessig, og at flere av de som startet på en videregående utdanning nå også gjennomfører den. Les mer…

Innlegg på fylkestinget

I dag har Hedmark fylkesting besluttet å sende inn et positivt høringssvar på en etablering av Wang toppidrettsgymnas på Hamar. Her er mitt innlegg fra talerstolen.

Fylkesordfører, fylkesting

Vår oppgave som fylkesting er å forvalte pengene vi har på en god måte. Vi skal sørge for at Hedmark fylke er et godt fylke å bo i for alle våre innbyggere. Hvordan vi skal forvalte pengene våre best for å få til dette, er det politisk uenighet om. Uenighet skaper debatt, og debatt mener jeg er bra, for det er med politisk debatt og engasjement vi kommer frem til de beste vedtakene.

Det er tydelig at mange i salen også utenfor Arbeiderpartiet har klare oppfatninger om hva Arbeiderpartiet mener om skolepolitikk. Jeg vet hva Hedmark Arbeiderparti mener om skolepolitikk, jeg; vi er for mangfold! Vi er for at det skal kunne tas realfag på høyt nivå, vi er for etablering av et tilbud innen teknisk allmennfag, vi er for IB-linje på ELVIS, og vi er glade for at elever på grunnskolenivå kan ta videregåendematte i 10. klasse.

Høringssvaret om etablering av Wang er et tema som har skapt debatt både i denne salen og i media. Jeg har selv lenge vært usikker på hvordan jeg skulle stemme i saken.

Det som har vært avgjørende for meg er at Wang er ønsket av Hamar kommune, idretten og ungdommen. Det er også et viktig argument for meg at Wang kan være et supplement til den videregående opplæringen vi har i Hedmark i dag. Et tredje argument er at en etablering av Wang vil være med på å gi Hedmark mye ny kompetanse og arbeidsplasser, noe jeg mener er positivt og bra både for Hamar-regionen og for Hedmark.

Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet?

Det er valgkamp og alle partier står på stand, deler ut brosjyrer, går husbesøk og driver annet valgkamparbeid for å få mobilisert velgere slik at nettopp deres parti får mulighet til å styre landet videre de neste 4 årene. Jeg skal for fjerde gang på rad stemme på Arbeiderpartiet, fordi jeg mener de rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har gjort en god jobb de siste 8 årene, og fordi jeg mener Arbeiderpartiet har de beste løsningene for å føre Norge videre.

Mine 5 viktigste politiske saker for årets valg er;
1. Velferd
2. Utdanning
3. Arbeid
4. Miljø
5. Bistand

Les mer…

Innlandsoffensiven - et løft for Innlandet

Sist fredag ble Innlandsoffensiven lagt frem. Et dokument som er lagd i samarbeid mellom Hedmark og Oppland Arbeiderparti for å løfte Innlandet. Den inneholder mange spennende muligheter for Innlandet, og det er et dokument som sier noe om hva stortingskandidatene fra Hedmark og Oppland Arbeiderparti vil kjempe for de neste 4 åra.

Les mer…

Økt gjennomføring i Hedmark

Under fylkestingets juni-møtet la fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang, frem tallene for gjennomføringen i den videregående skolen. Tallene som ble lagt frem, viser at gjennomføringen i Hedmark har gått frem med 0,5 %. Det har ført til at Hedmark ligger på landsgjennomsnittet, samtidig som at Hedmark er det eneste fylket i landet med en fremgang det siste året.

Som fylkesråden påpekte skal man ikke kose seg med andres tilbakegang, men ingenting kan hindre oss i å glede oss over fremgangen i Hedmark.
Vår fremgang viser at de prosjektene vi har satt i gang fungerer. En viktig jobb fremover nå, blir derfor å videreføre disse prosjektene.

Når vi bryter tallene ned på kjønn, ser vi dessuten at vi står overfor en stor utfordring. Mens 76 % av jentene gjennomfører videregående utdanning på normert tid, fullfører kun 61 % av gutta. Det er en utfordring vi må løse. To tiltak jeg ser for meg kan være riktige, er å gjøre teorifagene på yrkesfag mer praksisretta, og å lovfeste retten til lærlingplass.

Les mer…

1.mai-tale 2013

Jeg feiret årets 1.mai på Flisa. Jeg ble invitert til å holde hovedtalen, og takker for invitasjonen! For å oppsummere dagen i stikkordsform vil jeg si; engasjement, humørfylt, glede og motivasjon.

For de som ikke var på Flisa, men allikevel er interesserte i å lese talen jeg holdt, legger jeg den ut her.

Les mer…