Viser arkivet for stikkord valg

Kongsvinger FRP og flyktninger

Kongsvinger FRP skriver i sitt partiprogram at de ønsker lokale folkeavstemninger i spørsmålet om vi skal ta i mot flere flyktninger. I samme program skriver de at de ikke vil ta i mot flere flyktninger før de vi har tatt i mot er godt integrert.
Jeg er derfor litt i stuss om hva Kongsvinger FRP mener om flyktninger – vil de høre på en folkeavstemning, eller vil de nekte å ta i mot flere uavhengig av resultat fra en evt. folkeavstemning? Og hva er kriteriene for når man er “godt integrert”?

Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet?

Det er valgkamp og alle partier står på stand, deler ut brosjyrer, går husbesøk og driver annet valgkamparbeid for å få mobilisert velgere slik at nettopp deres parti får mulighet til å styre landet videre de neste 4 årene. Jeg skal for fjerde gang på rad stemme på Arbeiderpartiet, fordi jeg mener de rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har gjort en god jobb de siste 8 årene, og fordi jeg mener Arbeiderpartiet har de beste løsningene for å føre Norge videre.

Mine 5 viktigste politiske saker for årets valg er;
1. Velferd
2. Utdanning
3. Arbeid
4. Miljø
5. Bistand

Les mer…

... Men hva skal jeg stemme, da?

Mandag 9.september skal alle med stemmerett og som ikke har forhåndsstemt til valgurnene og avlegge sin stemme til det partiet de mener er best rusta til å styre Norge videre de neste 4 årene. Mange har allerede gjort seg opp sin mening, de vet hvem de skal stemme på. Samtidig er det mange som ikke har gjort seg opp noen mening enda, og som ikke vet hvilket parti de skal stemme på.

Mine tips til de av dere som ikke har gjort dere opp en mening enda, er å sette opp en liste med 3 til 5 punkter om det som er viktigst for deg. Ta med deg lista når du er ute og ta den opp når du møter noen som står på stand, spør dem hva deres parti mener om dine hjertesaker. Be politikerne svare for sin egen politikk på disse områdene, og gjør deg opp en mening. Alternativt kan du gå inn på hjemmesidene til de ulike partiene, og finne ut av det der.

For at demokratiet skal fungere er det viktig at du som har stemmerett går til valgurnene 9.september og avgir din stemme.

Du stemmer fordi du bestemmer!
Godt valg.

Behold pappapermen!

Høyre går til valg på å fjerne fedrekvoten i fødselspermisjonen. En kvote som er viktig for far, viktig for mor, viktig for barnet og viktig for samfunnet. Arbeiderpartiet går til valg på å opprettholde pappapermen, fordi det nytter.

Det er viktig for barnet å få tilknytting til både mor og far fra tidlig alder. Det er viktig for mor å komme seg tilbake i arbeid, og det er viktig for samfunnet at mor kommer seg raskt tilbake i jobb. Etter at fedrekvoten ble økt og fastsatt, tar stadig fler fedre ut pappapermisjon. Når det er så tydelig at tiltak som settes i gang fungerer, hvorfor ønsker da Høyre å endre på dem?

Arbeiderpartiet mener at både mor og far er viktige omsorgsgivere for barnet, derfor er det også så viktig at begge foreldrene får en god tilknytting til barnet fra tidlig alder. Det er også viktig for barnet å få en god tilknytting til begge foreldrene sine. Oppdragerrollen er ikke biologisk forankret i oss. Det er de som er nærmest oss i tidlig alder som blir våre viktigste oppdragere og omsorgsgivere. Mener Høyre at far ikke er like viktig for barnet som mor?

Med en fastsatt fedrekvote er det lettere for far å få permisjon fra sin jobb, og det er lettere for mor å gå tilbake i sin jobb. Med en tredeling av permisjonen vil foreldrene fremdeles få mulighet til å dele den resterende tredjedelen av permisjonen mellom seg, men det er viktig at begge foreldrene får tid til å være hjemme med barnet sitt.

Likestilling handler ikke bare om at kvinner skal ut fra kjøkkenet, det handler også om likestilling i hjemmet. Far skal være en likestilt omsorgsgiver som mor. Det tjener alle på. Å skulle fjerne pappapermisjonen er å ta et skritt tilbake.

Stem på Arbeiderpartiet 9.september for en likestilt familiepolitikk.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti

God helsepolitikk?

Høyre ønsker å øke egenandelen hos legen med argumentet om at “det skal dempe etterspørselen etter helsetjenester”. Det er deres måte å fjerne ventetid hos legen. Da Siv Jensen ble spurt om forslaget sa hun at dette er “usosialt”. Når selv FrP-lederen mener et forslag er usosialt, da bør det gå opp et varsellys for fler!

Økt egenandel betyr at det blir dyrere å gå til legen. Det betyr at de som ikke har så god råd vil vente lenger med å gå til legen, og de vil være sykere før de får legetime. Vil det ikke være bra å kunne ha råd til å gå til legen før man blir så dårlig at man trenger sykemelding? Det å kunne gå til legen handler ikke bare om å få medisiner fordi man er syk, men også generelle helsesjekker og å få resepter og råd og veiledning for å forebygge dårlig helse.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av at alle skal ha mulighet til å kunne betale for offentlige velferdsgoder som blant annet helsetjenester. Vi vil ha en gratis tannhelsetjeneste, og vi ønsker å opprettholde egenandelen hos legen slik den er i dag. Vi vil at helsetjenestene fortsatt skal være offentlige. Arbeiderpartiet mener at alle skal ha de samme mulighetene til å ta vare på sin egen helse.

Behovet for helsesjekker vil være det samme uansett hvor mye det koster, det handler bare om hvor lang tid det vil ta før man oppsøker lege hvis egenandelen økes. Jo lenger tid det tar, desto sykere vil man sannsynligvis også være før man oppsøker legen.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sosilal helsepolitikk, og Arbeiderpartiet er garantisten for en fortsatt offentlig helsetjeneste.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Komitéleder, Hedmark Arbeiderparti

Svar til FinnS

Dette innlegget et skrevet som et svar til en SMS i Glåmdalen torsdag 11.juli 2013: “Nå er det snart valg, og i store trekk er det vel spørsmål om vi skal stemme rødt eller blått? Ap har som vanlig satt i gang hele sin maskin, og atter en gang forsøker de å skremme folk med de blå. Snart begynner vår statsminister å reise rundt for å danse med gamle tanter, og det er for den gruppen som stemmer på de røde fordi de synes Jens er så søt og sjarmerende. En annen gruppe er de som stemmer på Ap fordi pappa gjorde det. De rød/grønne har denne gangen hatt makten i 8 år, men hva har egentlig skjedd? Ikke mye positivt spør du meg. Jeg skal stemme på Frp eller Høyre, for nå må snart noe skje. Vi må rett og slett løse våre problemer og ikke bare skape nye. Verre enn vi har det kan vi neppe få. FinnS”

Les mer…

Frihet - det e' like før toget skal gå...

… I alle fall hvis høyresida vinner valget.

“Nye idéer, bedre løsninger” sier Høyre. Unge Høyre har satt sammen en liste med 50 nye idéer for et bedre Norge. Unge Høyre ønsker seg blant annet politisk reklame på TV, vin i butikkene, 2-årig videregående utdanning, at vei og bane skal under ett og samme selskap (Vianor ASA), elitestipend fra Lånekassen, fjerning av rasismeparagrafen og et friere Norge som eksempler.

Blir Norge friere av å fjerne rasismeparagrafen?
Blir Norge et friere land av å flytte vinen fra Vinmonopolet til butikken?
Blir Norge friere ved å la Høyre og FrP slippe til i Regjering?
Mitt svar er nei. Norge blir ikke friere av dette.

Les mer…