Viser arkivet for stikkord yrkesfag

Framtidas fagarbeidere, vi trenger dere!

Hedmark fylke er et av de fylkene som kommer dårligst ut i statistikken når vi ser på andelen som gjennomfører et videregående utdanningsløp. I Hedmark kommer Glåmdalsregionen klart dårligst ut. Takket være fylkestingets og fylkesrådets satsing nettopp på denne utfordringen, ser vi at flere elever gjennomfører skolegangen nå enn tidligere. Og i 2014 fikk Hedmark fylkeskommune skoleprisen for det arbeidet som gjøres for å få flere elever gjennom utdanningsløpet.

Gjennom fokus på blant annet klasseledelse, oppfølgingstjenesten, sommerskolen og andre prosjekter ser vi at elever i Hedmark både gjør det bedre resultatmessig, og at flere av de som startet på en videregående utdanning nå også gjennomfører den. Les mer…

Økt gjennomføring i Hedmark

Under fylkestingets juni-møtet la fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang, frem tallene for gjennomføringen i den videregående skolen. Tallene som ble lagt frem, viser at gjennomføringen i Hedmark har gått frem med 0,5 %. Det har ført til at Hedmark ligger på landsgjennomsnittet, samtidig som at Hedmark er det eneste fylket i landet med en fremgang det siste året.

Som fylkesråden påpekte skal man ikke kose seg med andres tilbakegang, men ingenting kan hindre oss i å glede oss over fremgangen i Hedmark.
Vår fremgang viser at de prosjektene vi har satt i gang fungerer. En viktig jobb fremover nå, blir derfor å videreføre disse prosjektene.

Når vi bryter tallene ned på kjønn, ser vi dessuten at vi står overfor en stor utfordring. Mens 76 % av jentene gjennomfører videregående utdanning på normert tid, fullfører kun 61 % av gutta. Det er en utfordring vi må løse. To tiltak jeg ser for meg kan være riktige, er å gjøre teorifagene på yrkesfag mer praksisretta, og å lovfeste retten til lærlingplass.

Les mer…